Начало

Уважаеми приятели,

По повод многобройните запитвания за членство в ПП „Има такъв народ“, искаме да Ви информираме за следното:

След провеждане на Учредителното събрание на ПП „Има такъв народ“, внесохме всички изискуеми по закон документи в Софийски градски съд за регистрация на партията. Съгласно разпоредбите на чл. 16 от Закона за политическите партии, съдът разглежда молбата за регистрация в открито съдебно заседание. В следствие на въвеждането на извънредното положение, както и съответните заповеди на председателя на Софийски градски съд, открити съдебни заседания по дела, извън изключенията, не се провеждат. Във връзка с горното, заседанието по делото за регистрация на ПП „Има такъв народ“ е пренасрочено за 07.05.2020 г., като няма яснота дали отново ще бъде пренасрочено поради удължаване на срока на извънредното положение.

Горните обстоятелства възпрепятстват регистрацията на партията, съответно и възможността ни да организираме, съгласно Закона и Устава ни, регистрация на членове или симпатизанти.

Ние спазваме законоустановените правила и винаги сме били последователни в нашите действия. Искрено се надяваме съдебното заседание да се осъществи в скоро време и формалната регистрация на партията в съответния регистър да стане факт. След тази регистрация, ще можем да осигурим и възможността на всеки гражданин желаещ да се включи в ПП „Има такъв народ“ съгласно процедурата заложена в устава.

Както винаги, ще Ви информираме своевременно за процеса по регистрация на ПП „Има такъв народ“.

С Уважение,
Арбитражно-контролна комисия на ПП „Има такъв народ“

До