Висока оценка за социалната политика на г-жа Мика Зайкова и политическа партия „Има такъв народ“

Висока оценка за социалната политика на г-жа Мика Зайкова и политическа партия „Има такъв народ“

Днес г-жа Мика Зайкова и ръководството на „Има такъв народ“ получиха благодарствено писмо от инж. Радко Узунов, председател на КТ „Подкрепа“.
То е от името на над 2 700 служители в Националната електрическа компания, от които 900 са енергетици от предприятие „Водно електрически централи“ с логистичен център в гр. Пловдив и изразява тяхната човешката и професионална благодарност към г-жа Зайкова за оказаната подкрепа.
В резултат на нейната намеса и подкрепа е постигнато увеличение на заплатите на над 2 800 енергетици от Националната електрическа компания, на които последната индексация е била през 2017 година. Засегнати са и темите за условията на труд и сменния режим на персонала в подземните ВЕЦ и ПАВЕЦ в предприятието.
„Благодаря ви още веднъж и ще разчитаме на Вас за бъдещо ползотворно сътрудничество в областта на социалната политика и условията на труд“! – завършва писмото си инж. Радко Узунов, председател на КТ „Подкрепа“.

Сподели: