Внасяне на документи

Внасяне на документи

Представители на учредената на 16.02.2020г. ПП “Има такъв народ“ внесоха днес, 28.02.2020г., докумените
за регистрация в СГС. Наред с всички документи изисквани от ЗПП, бяха внесени и
подписки на 3866 учредители, български граждани с избирателни права отговарящи на
изискванията на чл.11 от ЗПП.

До