В Спортен комплекс „Червено знаме“ започна диагностиката на сградите

В Спортен комплекс „Червено знаме“ започна диагностиката на сградите

В Спортен комплекс „Червено знаме“ започна конструктивна диагностика на сградите. Това съобщи министърът на младежта и спорта Радостин Василев.
Инвестиционните намерения на спортното ведомство е по възстановяване на експлоатационното състояние на Спортен комплекс „Червено знаме“. И в тази връзка, то е възложено на Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, да извърши конструктивно обследване /диагностика/ на сградния фонд в Спортен комплекс „Червено знаме“ с площ от 32 827 м2.

Конструктивното обследване има за цел по безразрушителен метод да определи якостните характеристики на бетона с последващ лабораторен анализ. За тази цел е необходимо да се вземат ядки от носещи конструктивни елементи на спортната зала.

От 16.05.2022 г. водещи специалисти от ЦНИП стартираха работа по вземане на проби със специализирана диамантено-пробивна машина за вземане на ядки от съществуващи стоманобетонови елементи, като предварително чрез скенер се определя мястото на съществуващата армировка, за да може същата да не бъде засегната.

Въз основа на получените лабораторни резултати, ще бъдат изготвени анализи, които ще отразят налични дефекти, ще се опишат причините за тяхното възникване по обследваните носещи елементи и ще покажат необходимост от усилването им.

Докладът от конструктивното обследване ще съдържа методи и детайли за възстановяване на конструктивните елементи при необходимост и ще послужи на проектантския екип за изготвяне на технически проект за възстановяване на нормална и безопасна експлоатация на спортния комплекс.

Сподели: