Дарение

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР, СЪГЛ. Т.9 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ПП „ИТН“ ДАРИТЕЛИ по чл.23, ал.1, т.3 и т.4, във връзка счл.29, ал.2 от ЗПП

№ по редКонтрагент/ ДарителОснование/ Цел на дарението№/ Дата№/ Сума
1Стефан Стоянов ГеоргиевДоговор03.09.2020г.1 000.00 лв.
2Рамадан Осман Парапан 08.09.2020г.500.00 лв.
3Мирослав Огнемиров Колев 11.09.2020г.100.00 лв.