Заместник-министърът на външните работи Васил Георгиев ръководи българската делегация в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“

Заместник-министърът на външните работи Васил Георгиев ръководи българската делегация в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“

Заместник-министърът на външните работи Васил Георгиев ръководи днес българската делегация в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“. Европейските министри започнаха подготовката на предстоящото на 24-25 март заседание на Европейския съвет, обсъдиха заключителната фаза от работата на Конференцията за бъдещето на Европа, както и укрепването на готовността за реакция и устойчивостта на Съюза при евентуални бъдещи кризи. В рамките на заседанието беше проведено изслушване по върховенството на закона в Полша в рамките на процедурата по чл.7 (1) от Договора за Европейския съюз. Състоя се и кратко обсъждане относно гарантирането на сигурността на журналистите, както и отношенията между ЕС – Обединеното кралство.
В рамките на подготовката на заседанието на Европейския съвет на 24-25 март европейските министри изразиха единодушна подкрепа за бърза и решителна реакция на ЕС в отговор на признаването от страна на Русия на т. нар. Донецка и Луганска народни републики. Други теми, които европейските лидери ще обсъдят на срещата си през март 2022 г., са COVID-19, сигурност и отбрана, Европейския семестър и наболелия въпрос относно цените на енергията. „България подкрепя дискусия по високите цени на енергийните ресурси и сигурността на доставките в днешната ситуация. От ключова важност е да се осигури надеждна, предвидима и достъпна енергия за всички потребители. Като държави членки трябва да разполагаме с достатъчна гъвкавост при прилагане на мерки във връзка високите цени“, подчерта в своето изказване по темата заместник-министър Васил Георгиев.

Сподели: