Заместник-министърът на външните работи Васил Георгиев ръководи българската делегация, която участва в неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“ на 3 и 4 март 2022 г. в Арл, Франция

Заместник-министърът на външните работи Васил Георгиев ръководи българската делегация, която участва в неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“ на 3 и 4 март 2022 г. в Арл, Франция

Съветът разгледа темите: „Върховенството на правото и основните ценности на ЕС“, „ЕС, изправен пред кризата в Украйна“ и предстоящите стъпки в работата по Конференцията за бъдещето на Европа. Министрите обсъдиха действащите механизми за укрепване на върховенството на правото в ЕС и възможностите за тяхното по-ефективно прилагане. Продължиха обсъжданията по методологията и графика за приемане на заключения на Конференцията за бъдещето на Европа. България подкрепи спазването на процедурните правила за работа на Конференцията. От значение е да бъдат посочени последващите действия, като бъде намерен и подходящия механизъм за последващ контрол на тяхното изпълнение.

В рамките на работната сесия „ЕС, изправен пред кризата в Украйна“ европейските министри дискутираха отношенията, които Съюзът следва да изгради с Украйна. Друг аспект на неформалния обмен на мнения бе поуките, който ЕС следва да извлече в контекста на механизмите за управление на кризи, устойчивостта и способността на Съюза да се изправи пред подобни кризи и конфликти в бъдеще. Обсъжданията на европейските министри са част от подготовката на дискусията по същия въпрос на предстоящите през март 2022 г. срещи на лидерите на държавите-членки на ЕС. 

Сподели: