Заместник-министърът на външните работи на България Велислава Петрова се срещна с ръководители на специализирани агенции на ООН в Женева

Заместник-министърът на външните работи на България Велислава Петрова се срещна с ръководители на специализирани агенции на ООН в Женева

Приоритетните направления на  дейност от интерес за България, както и по-активен обмен на иновативни идеи,  добри практики и трансфер на технологии бяха сред водещите теми на разговор с ръководителите на агенции на ООН, работещи в областта на интелектуалната собственост и на далекосъобщенията.

“Българското правителство вижда потенциала на младите поколения, който трябва да бъде окуражаван и насърчаван. Областите, в които това може да се случи, са предприемачеството и трансферът на технологии”, заяви заместник-министърът Велислава Петрова по време на срещата й с Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Дарен Танг. Тя посочи, че пред младите хора трябва да се създават условия да разширяват познанията си и да разработват иновации. За това могат да допринесат опитът и добрите практики, споделяни в рамките на сътрудничеството по линия на международните организации, в които България участва. Обсъдено бе и конкретното съдействие, което СОИС би могла да окаже на страната ни в това отношение, включително при осъществяването на проекти на национално ниво, имащи за цел да подобрят международния маркетинг на утвърдени национални продукти.

Темата за засилване на свързаността между регионите беше засегната  по време на разговора на заместник-министър Петрова с генералния секретар на Международния съюз по далекосъобщенията, Хуалин Дзяо. Събеседниците обсъдиха международните предизвикателствата в сектора на комуникационните  технологии и ролята на тази специализирана агенция на ООН в борбата с киберпрестъпността. По време на разговора Велислава Петрова информира за кандидатурата на България за член на Съвета на Международния съюз по далекосъобщенията за периода 2023-2026, предвид предстоящите през м. октомври 2022 г. избори. 

Влошаващата се хуманитарна ситуация в Украйна и нейното въздействие върху държавите от региона бе основната тема на разговора на заместник-министър Петрова с Върховния комисар на ООН по бежанците Филипо Гранди и Генералния директор на Международната организация по миграция Антонио Виторино. Българският заместник-министър представи накратко действията на правителството, насочени към извеждане на български граждани от страната и съдействието, грижите и подкрепата, които  получават в държавата ни  хората, търсещи спасение от войната. На свой ред ръководителите на ВКБООН и МОМ информираха за актуалното състояние на операциите си на терен и предприетите действия за тяхно разширяване в светлината на увеличаващите се бежански потоци от Украйна към съседни държави и оцениха положително решението на ЕС за предоставяне на Временна закрила с цел адекватна защита и помощ за всички нуждаещи се. В разговорите бе подчертано, че сред бежанците от Украйна преобладават предимно жени и деца, които са в особено уязвимо положение, тъй като  са изправени пред редица рискове – насилие основано на пола, сексуална експлоатация и насилие, трафик на хора. Споделено бе разбирането, че усилията на правителствата трябва да са насочени към специфичните нужди за тяхната закрила и гарантирането на техните права.

Срещите на заместник-министъра ни на външните аработи Велислава Петрова със специализираните агенции на ООН се проведоха в рамките на програмата на нейното посещение в Женева, Швейцария, където тя участва в сегментите на високо ниво на 49-ата редовна сесия на Съвета по правата на човека и на Конференцията по разоръжаването на ООН. ​

Сподели: