“Има такъв народ” внесе промени в Закона за обществените поръчки, осигуряващи сигурност и предвидимост в бъдеще

“Има такъв народ” внесе промени в Закона за обществените поръчки, осигуряващи сигурност и предвидимост в бъдеще

“Има такъв народ” внесе промени в Закона за обществените поръчки, който предвижда възможността за индексиране на вече сключени договори в строителството.

Законопроектът е подкрепен и от коалиционните партньори и разработен с активното участие на МРРБ и министър Гроздан Караджов.

Заедно с това е подготвена и методика за индексацията за различните видове строителство. В понеделник ще бъде публикувана за обществено обсъждане.

Методиката ще бъде приета от Министерския съвет веднага, след като влязат в сила промените в ЗОП.

Какво предвижда методиката накратко:

– Строителните дейности, по които ще се индексират цените, са разделени на шест групи – сградно строителство, производствени сгради в областта на енергийната инфраструктура, индустриално строителство, мрежи и съоръжение в областта на ВиК, строителство на пътища, железопътни линии. Разделението е според тежестта на строителните материали в различните видове строежи и е съгласувано с Камарата на строителите.

– Ще могат да се индексират дейности, изпълнени след 30 юни 2021 г., или предстоящи.

– 15% ще е максималният процент, с който може да се индексира общата стойност на договора.
– Индексация ще може да се прави на всеки три месеца.

Внесените промени ще осигурят сигурност и предвидимост в бъдеще, а необходимите проекти ще могат да бъдат завършени максимално бързо.

Високата инфлация е основен проблем в строителния бранш в момента. Това доведе до значително поскъпване на строителните материали. Много обекти, включително и с европейско финансиране, могат да не бъдат започнати или завършени, защото фирмите отказват да работят по цени, договорени преди 2-3 години. И с право. Само за 2021 г. инфлацията в промишлеността е скочила с над 16% спрямо 2020 г. Никой няма да работи на загуба. А забавянето е по обективни причини – от обявяването на обществената поръчка и подаването на офертите до подписването на договорите минават месеци, понякога години.

Предложенията направени в ЗОП и методиката ще позволят така нужните проекти да бъдат завършени.

Сподели: