„Има такъв народ“ със законопроект в защита на академичната автономия на висшите училища

„Има такъв народ“ със законопроект в защита на академичната автономия на висшите училища

С предложения от „Има такъв народ“ законопроект се цели да се създаде възможност заделените от държавния бюджет целеви средства за увеличаване на възнагражденията на преподавателите във висшите училища да достигнат до своите адресати. Същевременно променените икономически условия през последните месеци налагат в спешен порядък индексация на доходите на работещите в системата.
Със законопроекта се премахва възникналото противоречие от приетата норма на § 17 в Закона за държавния бюджет и се препраща към Закона за висшето образование.

Предлаганите промени от ИТН отстраняват и съмнението за противоконституционност на разпоредбата с чл. 53, ал. 4 от Конституцията с оглед нарушаване принципа за академична автономия на висшите училища. Към момента е налице и несъответствие с чл. 57 от Закона за висшето образование, съгласно който показателите и критериите се определят в правилниците на съответните висши училища със задължително включен минимум в закона.

Законодателят, чрез Закона за висшето образование, е дал право на висшите училища сами да определят показателите и критериите в съответствие със стратегическия им ориентир и жизнен цикъл на развитие. Недопустимо е на основание на Закон за държавния бюджет (с предложение, направено между първо и второ гласуване) с акт на Министерския съвет, който дори не е подзаконов нормативен акт, да се определят показатели, критерии и методика, които не са предвидени в Закона за висшето образоване и допускат навлизане в академичната автономия на висшите училища.

Предлаганото изменение няма самостоятелен характер спрямо приходната и разходната част на бюджета и не се отразява на фискалната политика на държавата. С внесеното предложение от „Има такъв народ“ единствено се прецизира конкретната норма на § 17 с цел ефективното му изпълнение и съответствие с конституционните повели.

Сподели: