Какво заяви Гр.Караджов за цената на тока, нощната тарифа, енергийната бедност, парите по ПВУ и др.?

Какво заяви Гр.Караджов за цената на тока, нощната тарифа, енергийната бедност, парите по ПВУ и др.?

Сподели: