Отнеха лиценза на Автомобилна федерация на България

Отнеха лиценза на Автомобилна федерация на България

Радостин Василев – министър на младежта и спорта – издаде заповед, с която министерството отнема безсрочен спортен лиценз № 1, издаден на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “Автомобилна федерация на България”.

Във връзка с подадени множество сигнали, отнасящи се до нарушения от страна на спортни федерации, Комисията по лицензиране и регистриране продължава своята работа.

Заповедта на министър Василев е издадена на основание Закона за физическото възпитание и спорта и въз основа на Протокол № 1 от 06.04.2022 г. и Протокол № 2 от 16.05.2022 г. от работата на Комисията по лицензиране и регистриране.

Сподели: