ПП „Има такъв народ“ се срещна с Асоциацията на организациите на българските работодатели

ПП „Има такъв народ“ се срещна с Асоциацията на организациите на българските работодатели


(АОБР) е обединение на представителните организации на работодателите на национално равнище и има за основна цел укрепване и развитие на сътрудничеството между своите членове и представляване на техните интереси.
В разговора участваха Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ) , както и изпълнителния директор Добрин Иванов и експертът Мария Атанасова.
Представители на Българската стопанска камара(БСК) бяха председателят Добри Митрев и заместник председателят Мария Минчева.
Българската търговско промишлена палата(БТПП) бе представена на срещата от главния секретар Васил Тодоров и експерта Любомир Левичаров, а КРИБ от парламентарният секретар Румяна Георгиева.
От страна на „Има такъв народ“, на срещата присъстваха главният секретар на партията Виктория Василева, председателят на последните два парламента Ива Митева, икономическия експерт Пламен Данаилов, председателят на енергийната комисия в 46-то народно събрание Иван Хиновски, финансистът и синдикалист Мика Зайкова, Пламен Абровски, Георги Георгиев, Силвия Бакърджиева и Деляна Пешева.
В уводните си думи в началото на срещата, председателят на АИКБ Васил Велев каза, че заетите в предприятията, членуващи в четирите работодателски организации представляват 82% от всички заети у нас, а брутната добавена стойност, която произвеждат е 86 на сто.
Велев алармира, че трябва да се вземат неотложни мерки, които закъсняват и че има вакуум, който грози да доведе до неблагоприятни последици, а най-спешните мерки са свързани главно с енергетиката.
В експозето си Васил Велев очерта приоритетите на АОБР и сподели препоръките на асоциацията към представителите на „Има такъв народ“, които още в следващите дни ще започнат разговори с „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „БСП“ за бъдещо коалиционно управление на страната.
Препоръките бяха свързани с националните приоритети, държавния бюджет, бизнес средата и икономиката, борбата със сивия сектор, енергетиката, човешките ресурси, европейските политики и инвестиции и капиталовия пазар.
Велев посочи приемането на България в ОИСР и Шенгенското пространство и активната работа за по-скорошното включване на България в Еврозоната като основни национални приоритети
Във връзка с предстоящия бюджет, който трябва да бъде приет, Велев препоръча: „Кризата няма да отмине с идването на новата година и в следващия бюджет трябва да се предвидят антикризисни мерки, подкрепа за заетостта и доходите. Мярката 60/40, която за година и половина така и не проработи, трябва да се направи както трябва. Необходимо е в бюджета да се планират и компенсации за високите цени на електроенергията“.
От Асоциацията са за запазване на съществуващия данъчен модел. Според тях данъчната система е добре направена, сравнително ефикасна, а данъците трябва да са такива , че да се събират лесно.
Минималната работна заплата и осигурителният доход са важни в бюджета и според Асоциацията минималната заплата трябва да се увеличи, а максималният осигурителен доход, който в момента е висок спрямо средното за Европа, да се намали.
Възстановяване и развитие на пенсионен модел, стимулиращ работещите да се осигуряват върху реалните си доходи е също препоръка, върху която обърнаха внимание представителите на АОБР.
Васил Велев сподели още, че има проблеми и в бизнес климата, които са в резултат на многото регулации – „Искахме догонващо развитие, а сега имаме изоставащо развитие“.
Голям проблем за бизнеса са и липсата на кадри, образованието и демографията.
„Всяка година губим 45 000 души на пазара на труда и това ще е тенденция в следващите 20 години. Необходими са политики, за да върнем тези, които са заминали и да задържим работниците, завърнали се от чужбина, поради кризата с Ковид“.
Промените в здравеопазването, където намалените средства за превенция са за сметка на болничното лечение и лобитата в болниците, също бяха очертани като приоритетни, но в заключение Васил Велев каза, че най – острият и неотложен въпрос са краткосрочните проблеми в енергетиката.
От името на „Има такъв народ“, Пламен Данаилов отговори, че голяма част от нещата, които са приоритетни за АОБР, съвпадат с програмата на тяхната партия.
Той изказа мнение, че минималната работна заплата трябва да се променя на база обективни критерии, а Мика Зайкова сподели, че бюджета може да подпомогне доходите по два начина – компенсации или освобождаване на средства. Според нея не бива да се прави прекомерно увеличение на минималната работна заплата, тя предлага семейно подоходно облагане, което да стимулира раждаемостта. Вдигане на тавана за регистрация по ДДС от 50 000 лева на 100 или на 150 хил. също бе споменато от г-жа Зайкова, което бе аргументирано така: „Като освободим малките и средните предприятия от този данък ще направим децентрализация, те ще захранват областта си“.
Според Данаилов – за инвестициите най-важен е корпоративния данък и облекченията при реинвестиране в производствени активи.
В коментар на очертаните като приоритети от Асоциацията членство в ОИСР и Шенген, Ива Митева каза, че трябва да се преработят закона за публичните предприятия и закона за приватизацията. „Там ще имаме нужда от вашата помощ, за да се подобрят професионално“- сподели в духа на конструктивния разговор Митева и допълни, че за борбата с корупцията и сивата икономика, антикорупционният закон е на първо място. Трябва да се преразгледат административните структури и органи. Това е важен проблем, за който се говори от години, но никой „не бърка“ там“ – допълни Митева.
Това бе и отговор на исканата от стана на Асоциацията административна реформа. Те биха искали в следващия бюджет да видят проектобюджети на всички институции. „Искаме да видим какво ще свършат за българските граждани и с какво качество“ каза Васил Велев и сподели статистика, според която 800 000 човека работят в обществения сектор, а най-големите консуматори на средства от програмата 60/40 са били именно държавните институции.
Васил Тодоров от БТПП също изрази притеснение във връзка с належащата реформа в администрацията. „Опасявам се в рамките на очертаващата се четиристранна коалиция да се получи не оптимизиране, а увеличаване на административния апарат. Администрацията е използван от политическите партии като ресурс за гласове. Всички помним как в най-тежката криза имаше ръст с 30% на заплатите. Това трябва да се преодолее, защото няма как тази администрация да допусне електронно гласуване“.
Тодоров коментира и темата за бюджета и новите оперативните програми, които ще стартират от средата на 2022 година, Той предлага да се помисли за по-висок фонд насочен към иновации, защото това е изключително важно и полезно за бизнеса и отчете като не добро решение това, че средствата по „Оперативна програма иновации и конкурентоспособност през последните две години са се използвали за справяне с Ковид кризата.
Засегнати бяха още темата за възможността бизнеса и физическите лица да подпомагат културата, проблемите с боклука, таксите за битовите отпадъци, но всички участници в разговора се обединиха, че най-належащи са мерките в енергетиката. Иван Хиновски разказа, че „Има такъв народ“ имат детайлно разписана програма със спешните, средносрочните и дългосрочни мерки в сектора и в голямата си част те съвпадат с приоритетите на Асоциацията.
„Много бързо трябва да се направят промени в нормативните документи. Ние имаме идея за промени в наредбата за търговия електрическа енергия. Не е необходимо да слагаме пазарен таван, а да ги стимулираме да влязат в разумни печалби. Трябва да се направи спешно одит на всички търговски дружества, да се оценят реалните печалби и да се оптимизират разходите“ – това каза енергийният експерт от „Има такъв народ“, а Васил Велев добави: „Може да се заделят средства, за да се компенсират тези, от които тези средства са взети – потребителите на ток. Тук обяснението е, че не едните са добри, а другите лоши мениджъри, а защото модела е сбъркан“ – завърши коментара си Велев.
Хиновки предложи да се остави висока цена само за износа на електроенергия. “Нека енергетиката да печели изнасяйки навън, но да компенсираме от свръхпечалбите на всички, не само от тази на АЕЦ „Козлодуй“.
В края на срещата, всички присъстващи бяха единодушни, че е важно е в тази кризисна ситуация да се бърза, и че който където може и е силен, трябва да помага.
„Ние ви разбираме, вие ни разбрахме , а след като се конституира парламента, трябва да се срещаме по-често, както с вас, така и със синдикатите. Когато на едно място се съберат теория практика и специалисти, ще имаме успех. Каквото и да си говорим „Герб“ и ДПС са подготвени, така че всички останали трябва да се обединим и да работим със специалистите. Обществото трудно ще разбира непопулярните мерки, затова трябва да има широк консенсус в обществото“ – това заяви на финала Ива Митева.

Сподели: