Приемен ден на народния представител Златомира Мострова

Приемен ден на народния представител Златомира Мострова

🟦Заедно с Тодор Иванов координатор на ИТН за област Бургас и заместник областен управител, ще имаме приемна в Бургас, в неделя 13 февруари, от 14 до 16 часа, ул.“Хан Крум“3, ет.2.

🟦Като народен представител смятам, че е важно да се виждаме, да говорим за всички теми, които са приоритетни за нас. Ще Ви разкажа за работата в двете комисии, в които участвам – Комисия по транспорт и съобщения и Комисия по земеделие.

🟦От съществено значение е какъв бюджет ще приемем за 2022година, ще Ви запозная с моето участие по темата.

🟦Да ни споделите въпросите си и да поговорим за нас ще бъде удоволствие и отговорност.

🟦Контакт със Стойко Андреев Stojko Andreev на телефон +359898785170 или на електронен адрес:Zlatomira.Karageorgieva@parliament.bg

Сподели: