Ръководство

Председател

СТАНИСЛАВ ТРИФОНОВ

 

Изпълнителен съвет

 

ТОШКО ЙОРДАНОВ

Заместник-председател

 

ИВАЙЛО ВЪЛЧЕВ

Заместник-председател

 

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА

Главен секретар

 

ДРАГОМИР ПЕТРОВ

 

АЛЕКСАНДЪР ВЪЛЧЕВ

 

ФИЛИП СТАНЕВ

 

Арбитражно-контролна комисия

 

ИВО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ

 

АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ РАШЕВ

 

РУМЕН ТОДОРОВ ПОПОВ

 

ПЛАМЕН ИВАНОВ ДАНАИЛОВ

 

ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ

 

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

До