Тихомир Тенев и Момчил Иванов от „Има такъв народ“ посетиха АЕЦ „Козлодуй“

Тихомир Тенев и Момчил Иванов от „Има такъв народ“ посетиха АЕЦ „Козлодуй“

От 13 до 15 май се проведе изнесено заседание на Комисията по Енергетика в град Козлодуй. Представителите на „Има такъв народ“ бяха Тихомир Тенев и Момчил Иванов. Предстои и визита на газохранилището „Чирен“.

При посещението в АЕЦ „Козлодуй“, народните представители бяха запознати с технико-икономическите показатели на централата за 2021г. и първото тримесечие на 22г. Те извършиха работна обиколка на машинната зала на работещия блок и инспектираха текущия ремонт на Пети блок на централата, за да се убедят, че върви по график.

Присъстващите членове на Комисията по енергетика бяха запознати и с текущото състояние на проекта за разширението на газохранилището „Чирен“. То трябва да завърши през 2024г. Ще има 10 експлоатационни сондажи и 3 наблюдателни. Ще бъде изграден и 45 км. нов тръбопровод към газохранилището. Това ще бъде още едно предимство за диверсификацията на газа за България.

На срещите присъства ръководният екип на АЕЦ „Козлодуй“, както и представители на Нек, Бех и Есо и Булгартрансгаз.

Сподели: