Учредително събрание

Учредително събрание

На 16 февруари 2020г. в гр.София, зала „Рейнбоу Плаза“ се проведе учредителното събрание на Политическа партия „Има такъв народ“. Присъстваха 808 делагати. Събранието прие устава на ПП“Има такъв народ“. За председател делегатите единодушно избраха Станислав Трифонов. За заместник председатели делегатите избраха Тошко Йорданов Хаджитодоров и Ивайло Ванев Вълчев, за Главен секретар Виктория Димитрова Василева, а за членове на изпълнителния съвет Драгомир Стефанов Петров, Филип Маринов Станев и Александър Николов Вълчев. Събранието гласува и избра Арбитражно-контролна комисия в състав Иво Георгиев Атанасов – председател и членове Андрей Николаев Михайлов, Александър Викторов Рашев, Румен Тодоров Попов, Пламен Иванов Данаилов, Филип Петров Попов и Пламен Николаев Николов.

Сподели: