Финансов и банков експерт е новият член на арбитражно-контролната комисия на ПП „ИТН“

Финансов и банков експерт е новият член на арбитражно-контролната комисия на ПП „ИТН“

На 25.07.2020г., събота, от 13:00ч. в гр.София се състоя Национален съвет на ПП „Има такъв народ“.

Сред важните акценти на НС са изборът на нов член на Арбитражно-контролна комисия – финансовия и банков експерт Любомир Каримански, приемането на „Правилник за приложение на Устава“ и „Финансов правилник“ на ПП „Има такъв народ“.
В „Правилника за приложение на Устава“ бяха приети поправки, които прецизират текста касаещ функциите на Общинския секретар.

Относно членския внос, се прие сумата да е фиксирана на 10 лв месечно за членовете на ПП „Има такъв народ“, 20 лв месечно за членовете от Националния съвет на партията и 2 лв месечно за студенти, пенсионери и хора в неравностойно положение. Вноските ще могат да се правят в брой чрез общинските координатори или по банков път, чрез виртуален ПОС терминал от сайта на ПП „Има такъв народ“. Това изключително ще улесни членовете на ПП „Има такъв народ“ живеещи в чужбина, тъй като членският внос автоматично ще се конвертира в равностойността на съответната валута.

С решение на НС бяха утвърдени предложените от Изпълнителния съвет общински координатори и координатори за чужбина.

Сподели: