Членство

Здравейте на всички, които ни симпатизират и подкрепят!

За информация относно как да се включите, както и за други въпроси, моля свържете се с централата ни.

1

Изтеглете бланката за желаното от Вас заявление

2

Информирайте за общински координатор на ПП“ИТН“

Посетете страницата „Контакти“ и се информирайте за общински координатор според Вашия настоящ адрес. Свържете се с него и му предайте заявлението. Ако няма координатор за Вашата община, моля свържете се с областния координатор.

3

Проверка

След проверката на Арбитражно-контролната комисия и гласуването на Националния съвет ще получите информация за статута на Вашето заявление от общинския координатор.

На основание чл.8 т.8.2 от ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ИМА ТАКЪВ НАРОД”, членският внос на месечна база е в размер на:

а). 20 лева / месец за членове на Националния Съвет;
б). 10 лева / месец за работещи;
в). 2 лева /месец за ученици, студенти, пенсионери и хора в неравностойно положение.

 

Банкова сметка:

Титуляр: Политическа партия „Има такъв народ“
Клиентски номер: K35107
IBAN: BG50RZBB91551012297089
BIC/SWIFT: RZBBBGSF
Банка : Райфайзенбанк България

 

Плащане с банкова карта през ВПОС.