Групата за приятелство Италия – България в италианския Парламент прие декларация по повод 24 май

Групата за приятелство Италия – България в италианския Парламент прие декларация по повод 24 май

Българска парламентарна делегация, в която взе участие министърът на външните работи Теодора Генчовска, се срещна днес в Рим с групата за приятелство Италия-България в италианския Парламент. След проведената среща италианските народни представители излязоха с декларация по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. „В деня, когато се чества създаването на българската азбука, считаме за необходимо да отдадем почит на историческия принос на Светите братя Кирил и Методий и техните ученици в създаването и разпространението на славянската писменост и също така да подчертаем ролята на българското царство при княз Борис I за опазването и разпространението на славянската култура. Вярваме, че една от ценностите на ЕС е културното и историческо разнообразие и поради тази причина бихме искали да признаем приносът на България за Европа и нейното значение за европейската култура. Това е една историческа истина, която считаме за важно да признаем и помним!”, се казва в текста на декларацията.

***

ZCZC0436/SXA XPP22144016199_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Camera: incontro parlamentari Italia-Bulgaria (ANSA) – ROMA, 24 MAG – „In occasione dell’incontro tra la Delegazione del Governo e del Parlamento Bulgaro e il Gruppo di amicizia Italia-Bulgaria nel giorno in cui si celebra la creazione dell’alfabeto cirillico, riteniamo doveroso omaggiare il contributo storico dei fratelli San Cirillo e San Metodio e dei loro studenti, nella creazione e diffusione della scrittura slava, nonche’ sottolineare il ruolo del regno bulgaro sotto il Principe Boris I per la conservazione e la diffusione della cultura slava“. Si legge in una nota dei parlamentari membri del Gruppo di amicizia Italia-Bulgaria. „Crediamo che uno dei valori dell’Unione Europea sia la sua diversita’ storica e culturale, per questo vogliamo riconoscere il contributo della Bulgaria per l’Europa e il suo significato per la cultura europea. Una verita’ storica che riteniamo importante riconoscere e ricordare“, concludono. (ANSA). FLB 24-MAG-22 17:26

Снимка: Паметникът на Св. св. Кирил и Методий в двора на българското посолство в Рим

Сподели: