Силата е в истината!

КАКВО ТОЧНО СВЪРШИ "ИТН" В 47-о НС?

Сектор Енергетика

МОРАТОРИУМ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА БИЗНЕСА

Подкрепихме мораториум за цените на ток, парно и вода. Компенсирахме бизнеса и небитовите потребители за увеличените цени на ток и не позволихме шоково увеличение за потребителите.

ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

Предупредихме за рисковете, които крие процедурата

ПОДКРЕПИХМЕ ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ЗА НЕБИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ (МАКС. 5MW)

Предоставихме възможност на бизнеса да оптимизира бързо, лесно и небюрократично разходите си за енергия.

ПОДКРЕПА НА АНТИКРИЗИСНИТЕ МЕРКИ ЗА БИЗНЕСА ПРИ ПРИЕМАНТЕ НА ЗАКОН ЗА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2022 Г.

Сектор Финанси

Удължихме до 31.12.2022 г. срока за прилагане на намалена ставка от 9 на сто ДДС за доставка на книги, храни, подходящи за бебета и за малки деца и за бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули

Подкрепихме одобряването на средства в общ размер на 750 млн. лева трансфер за ДОО във връзка с изплащане на допълнителна сума към пенсиите за месеците от януари до юни 2022 г.

Предложения между първо и второ гласуване по приемане на ЗБНЗОК, ЗБДОО и ЗДБРБ за 2022 година. Пренаписване на актуализирания за 2022 година държавен бюджет.

Предложение за ЗИД на Закона за хазарта, така че да запазим тото пунктовете и работните места в тях и да не допуснем моментни игри в търговската мрежа. В дългосрочна перспектива увеличаване на тото пунктовете до 4000.

Остро поставяне на въпросите за инфлацията и ефектите от въвеждането на еврото в страната. За целта бе организирана кръгла маса с финансовите министри през годините на прехода, БНБ и всички заинтересовани страни. Внесохме Проект на решение за ефектите от въвеждането на единната европейска валута.

Създаване на междуинституционален и експертен съвет за контролиране на инфлацията (неподкрепено от коалиционните партньори, въпреки споразумението).

Сектор Икономика

Спазването на обещанието ни в предизборната кампания за 0% ДДС на хляба и брашното.

Освобождаване от акциза на електрическата енергия и природния газ, използван като моторно гориво. Подпомагане на битови потребители на горива (0.25ст)

Увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 100 хил.лв. от 2023 и 166 хил от 2024

Увеличаване на нормативно признати разходи за адвокатите до 40%.

Предложение за 0% данък печалба при реинвестирането й в дълготрайни активи. (неподкрепено от коалиционните партньори, въпреки, че е в споразумението)

Предложение за 9% ДДС за ток и газ. Спазване на предизборното обещание

Предложение временна мярка за 9% ДДС за плодове и зеленчуци (неподкрепено от коалиционните партньори, въпреки, че е в споразумението).

Увеличение на данъчните облекчения за деца на осигурени родители

Разширяване обхвата на внесения проект на закон за колекторите с договорите за потребителските кредити – банките.

Сектор образование

ФОНД СТАМБОЛОВ - Не позволихме дискриминационно изпращане само на определен брой студенти в избрани чуждестранни университети в ущърб на българските учебни заведения

ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ - Осигурихме повече възможности за синергия между научните среди и бизнеса като позволихме докторантските програми да се провеждат не само в академична среда, но и в предприятия.

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕДСТВАТА от 25 млн. лева да достигнат до университети БАН и Селскостопанска академия. Осигуряване на средства за обновяване на богословски факултет – 2 млн. лв..

НЕ ПОЗВОЛИХМЕ промяната в режимите за атестация на преподавателите в университети, без широко публично обсъждане.

ОСИГУРИХМЕ възможност за независим избор на председател на съвета на ректорите.

Сектор Култура

ОСИГУРИХМЕ:

* Средства за сценичните изкуства (1.4 млн.лв).
* 12 млн.лв. допълнителни средства за музеите.
* Средства за ремонт на Зографски манастир (3.515М)
* Средства за ремонт На Рилски манастир

ЗАПАЗИХМЕ сградата на Младежкия театър.

ИЗГОТВИХМЕ промяна на законодателството с цел осигуряване на по-голяма независимост на БНТ и БНР. * ИЗГОТВИХМЕ проект на Закон за електронните медии.

Инициирахме работна група за промяна на статута на Фонд Култура, конкурсите за директори на културните институти, както и за финансирането им.

Сектор Туризъм

Ваучери на стойност 200 лева за туристическите бази на туроператорите.

Сектор здравеопазване

ВАКСИНАЦИЯ - Отмяна на задължителната ваксинация и ограничаване в придвижването и достъп до работните места.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА - Увеличихме възнагражденията на служителите на НЗОК.

ПРОТИВ ЗЕЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТ.

ОСИГУРЯВАНЕ на платен отпуск за родители на деца на възраст 6-12 г., поставени под карантина.

Социална и подоходна политика

УВЕЛИЧАВАНЕ на пенсиите за 2022 година с над 1, 332 млрд. лева. Предложихме модел за справедливо преизчисляване на пенсиите.

ОСИГУРИХМЕ безплатните ясли и детски градини. Данъчни облекчения за деца на осигурени родители.

ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ - Предложихме възможност на личните асистенти да се грижат срещу възнаграждение за нуждаещите се както през уикенда, така и с увеличени часове през деня (не бе прието от коалиционните партньори).

ОСИГУРИХМЕ увеличаването на възнагражденията на:


* Служителите на МВР
* Служителите на НСО
* Служителите на НЗОК
* Областните администрации

Правосъдие и антикорупция

ПОДКРЕППИХМЕ закриването на специализирания съд и прокуратура

ПРЕДУПРЕДИХМЕ за преназначаването на съдиите и прокурорите от специализирания съд и прокуратура, че е противоконституционно

ПОДКРЕППИХМЕ предложението за промяна в антикорупционното законодателство, като посочихме слабостите и изразихме съмненията си за противоконституционност!

НЕ ДОПУСНАХМЕ лобистка промяна в ГПК за процесуалното представителство!

ЗАЩИТИХМЕ държавния интерес, не допускайки механично създаване на ДА по вписванията!

ПОДКРЕПИХМЕ промяна в ТЗ с цел създаване на ново търговско дружество в полза на стартиращите компании.

Регионално развитие и инфраструктура

Осигурихме увеличение на капитала на Фонд ФЛАГ с 50М, което ще даде възможност на общините да осигурят собствени средства по европейски програми за периода 2021- 2027, както и да развият най-необходимите за развитието си проекти и инвестиции.

ПРЕДЛОЖИХМЕ промяна в ЗОП за индексация на цените на материали с цел: * Успешно приключване на проектите по европейски програми и недопускане налагане на санкции * Приключване на значими национални и общински проекти, финансирани от национален бюджет v Индексацията не беше подкрепена от коалиционните партньори, а промените в ЗОП, позволяващи прилагането й, силно забавени.

Земеделие

Осигурихме допълнително 33 милиона EUR за земеделските производители и преработватели за справяне с кризата, предизвикана от войната в Украйна.

Въведохме 0% ДДС за брашното. Подкрепихме 0% ДДС за хляба.

Подкрепихме допълнително 300 милиона лева в рамките на Бюджет 2022 г. за подпомагане в сектора!

Чрез Комисията по земеделие, храни и гори в НС гарантирахме пълна прозрачност в действията на изпълнителната власт и не допуснахме вземането на грешни и лобистки законодателни промени по отношение на БАБХ и българската гора.

Увеличихме заплатите на служителите в Селскостопанска академия.

Референдуми и политически партии

ПРЕДЛОЖИХМЕ работна група във връзка със Закона за референдумите с цел преразглеждане и намаляване прага за валидност.

ПРЕДЛОЖИХМЕ за пореден път 1 лев държавна субсидия на политическа партия. Не беше прието от коалиционните партньори