За Нас

Ние сме свободни български граждани, които вярват в демокрацията и гражданското общество. Като такиваорганизирахме и проведохме национален референдум за смяна на политическата система.

Референдум, на който гласуваха над три милиона и половина български граждани.

Референдум, чиито резултати бяха грубо погазени от настоящата политическата класа.

И понеже ние вярваме в свободата на гражданите и сме готови да я отстояваме с всички демократични средства, създадохме ПП “Има такъв народ”.

Ние вярваме във върховенството на закона и върховенството на морала и затова принципите, които ще спазваме и утвърждаваме, са:

− разделение на властите;
− народен суверенитет;
− политически плурализъм;
− свобода на словото;
− реални гаранции за спазване правата на човека и гражданина;

 

Ние вярваме, че нацията трябва да се обедини, за да отвоюва обратно и да отстоява гражданските си права!

До