полк. Александър Александров

35 годишна офицерска служба в БА, ГЩ и МО.

Преминал на различни длъжности в Генералния щаб на БА и Министерството на отбраната. Бил е началник на отдела по интеграцията и оперативната съвместимост в Генералния щаб, Заместник-военен представител на България в НАТО (2004-2006), началник на отдела МО за укрепване на мерките за укрепване на доверието във военната област (ДОВСЕ, ВД и Открито небе), началник на Офиса на НАТО в Скопие (2012-2014 г.), главен експертен сътрудник в Комисията по отбрана на Народното събрание.

Висшето военно училище "В.Левски", Велико Търново - 1980 г. Военна академия в Москва - 1990 г. Висш колеж по отбраната на НАТО в Рим - 2001 г. Краткосрочни (30 дневни) курсове във: - Командната академия на Бундсвера в Хамбург - 1996 г.; - Училището на НАТО в Оберамергау, ФРГ - 2003 г. - Центъра на ООН по операции по поддържане на мира в Райхенау, Австрия - 1994 г. Участия в операции и по крупни учения на НАТО по ПЗМ: Военен наблюдател на ООН в мисията на ООН в Ангола - 1995-1996 г. - старши национален офицер на българския контингент. Старши национален офицер на контингента от БА в учението "Cooperative Osprey" - 1996 г. във Форт Полк, Луизиана, САЩ, Старши национален офицер на контингента от БА в учението "Cooperative best Effort" - 1998 г. на Криволак, Р. Северна Македония.

Образование

Висшето военно училище "В.Левски", Велико Търново - 1980 г.
Военна академия в Москва - 1990 г.
Висш колеж по отбраната на НАТО в Рим - 2001 г.
Командната академия на Бундсвера в Хамбург - 1996 г.;
Училището на НАТО в Оберамергау, ФРГ - 2003 г.
Центъра на ООН по операции по поддържане на мира в Райхенау, Австрия - 1994 г.

Опит

Оперативната съвместимост, планирането на отбраната и Въоръжените сили, планирането на учения и операции по поддържане на мира, интеграцията на БА в структурите на НАТО и колективното военно планиране, мерките по укрепването на доверието във военната област и военно-политическото сътрудничеството в Югоизточна Европа по линия на Процеса на срещи на министрите на отбраната (SEEDM)

Решаващият
глас си ТИ