Александър Рашев

Адвокат и магистър по право, Виена

Образование

Магистър по Европейско и международно бизнес право Виенски Университет, Виена (Австрия)
Бакалавър "Европейско и международно право" Университет на Западна Англия, Бристъл (Обединено кралство)
Магистър по право - Юрист Бургарски свободен университет, Бургас (България)

Опит

11 години опит в гражданско и търговско право

Други специалисти