Андрей Михайлов

Юрист

Образование

Висше юридическо образование – Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Следдипломна квалификация по право на Европейския съюз в СУ “Св. Климент Охридски”;

Опит

Над 19 години професионален опит в сферата на защита на конкуренцията