Благой Голубарев

Енергиен експерт

Благой Голубарев е роден през 1956 г. в гр. София. Той е електроинженер със специалност електрически мрежи и системи. Има над 39 години стаж в енергетиката с опит в преноса, разпределението и търговията на електрическата енергия и природния газ. Участвал е в изграждането, въвеждането и експлоатацията на енергийни обекти – подстанции, електропроводи, станция за компресиран природен газ, газоразпределителни мрежи. Консултирал е създаването на нормативни документи в областта на търговията с електроенергия.

Образование

Електроинженер със специалност „Електрически мрежи и системи”.
Специализации в Япония (корпоративно управление),
УНСС – икономика и управление,
педагогическа квалификация, 2-годишен юридически курс

Опит

Над 39 години стаж в енергетиката с опит в областта на преноса, разпределението и търговията с електрическа енергия. Изграждане и управление на газови проекти („компресиран природен газ” и газоразпределителни мрежи)

Решаващият
глас си ТИ