Данаил Найденов

Инженер по Горско стопанство и магистър по Финансов мениджмънт.

Благодарение на дългогодишния си опит има детайлни познания в областта на горите. Запознат е с всички проблеми на системата, има ясна представа и желание за справяне с тях.

Образование

Инженер по Горско стопанство и магистър по Финансов мениджмънт.

Опит

Над 20 години опит в сферата на горското стопанство и 14 години като собственик и мениджър на фирми.

Решаващият
глас си ТИ