Дарения

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР, СЪГЛ. Т.9 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ПП „ИТН“ ДАРИТЕЛИ по чл.23, ал.1, т.3 и т.4, във връзка счл.29, ал.2 от ЗПП

№ по ред Контрагент/ Дарител Основание/ Цел на дарението №/ Дата Сума Декларация
1. Стефан Стоянов Георгиев Договор/ без условие 03.09.2020г. 1 000.00 лв.
2. Рамадан Осман Парапан б.превод/без условие 08.09.2020г. 500.00 лв.
3. Мирослав Огнемиров Колев б.превод/без условие 11.09.2020г. 100.00 лв.
4. Цецка Стефанова Илиева б.превод/без условие 12.10.2020г. 100.00 лв.
5. М.А. Рамадан б.превод/ без условие 10.11.2020г. 55.00 EUR
6. Иван Любенов Иванов VPOS/без условие 11.11.2020г. 5.00 лв.
7. Иван Любенов Иванов VPOS/ без условие 12.11.2020г. 1.00 лв.
8. Емилия Йосифова Шишкова б.превод/ без условие 16.11.2020г. 150.00 лв.
9. Иван Любенов Иванов VPOS/без условие 17.11.2020г. 3.00 лв.
10. Димитър Минчев Славейков VPOS/ без условие 18.12.2020г. 20.00 лв.
11. Емил Костадинов Сарафов VPOS/ без условие 04.01.2021г 120.00 лв.
12. Владимир Стоянов Русев Договор/ без условие 05.01.2021г. 2 000.00 лв. Декларация...
13. Красимир Димитров Димитров б.превод/ без условие 08.01.2021г. 70.00 лв.
14. Кирил Бориславов Терзийски VPOS/без условие 08.01.2021г 100.00 лв.
15. Светлин Костов Стоянов Договор/ без условие 11.01.2021г. 2 000.00 лв. Декларация
16. Иван Иванов Братоев VPOS/ без условие 13.01.2021г. 50.00 лв.
17. Цветан Милчов Григоров VPOS/без условие 13.01.2021г. 10.00 лв.
18. Николай Георгиев Златарски Договор/ без условие 14.01.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
19. Веселина Павлова Христова VPOS/ без условие 15.01.2021г. 100.00 лв.
20. Кристиян Димитров Чернев VPOS/без условие 18.01.2021г. 50.00 лв.
21. Тодор Георгиев Иванов VPOS/без условие 20.01.2021г. 500.00 лв.
22. Ивайло Боянов Николов VPOS/без условие 21.01.2021г. 25.00 лв.
23. Николай Георгиев Златарски Договор/без условие 22.01.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
24. Боян Митков Хлебаров VPOS/без условие 22.01.2021г. 500.00 лв.
25. Катерина Павлова Стоичкова VPOS/без условие 24.01.2021г. 100.00 лв.
26. Мони- 99 ЕООД Договор/ без условие 28.01.2021г. 500.00 лв.
27. Калин Георгиев Стойков VPOS/без условие 29.01.2021г. 20.00 лв.
28. Венцислав Димитров Цветин Договор/ без условие 29.01.2021г 1 000.00 лв. Декларация
29. Владимир Стоянов Русев Договор/ без условие 01.02.2021г. 2 000.00 лв. Декларация...
30. Елена Тачева Тачева VPOS/без условие 01.02.2021г. 20.00 лв.
31. Кирил Сашев Симеонов Договор/ без условие 03.02.2021г. 15 000.00 лв. Декларация
32. Александър Николов Вълчев Договор/ без условие 03.02.2021г. 3 000.00 лв. Декларация
33. Филип Маринов Станев Договор/ без условие 03.02.2021г. 2 000.00 лв. Декларация
34. Драгомир Стефанов Петров Договор/ без условие 03.02.2021г. 2 000.00 лв. Декларация
35. Тошко Йорданов Хаджитодоров Договор/ без условие 03.02.2021г. 3 000.00 лв. Декларация
36. Таня Иванова Иванова VPOS/без условие 04.02.2021г. 110.00 лв.
37. Росен Стойчев Михайлов б.превод/ без условие 04.02.2021г. 500.00 лв.
38. Дилян Господинов Господинов Договор/ без условие 04.02.2021г. 8 500.00 лв. Декларация
39. Димитър Василев Пачеджиев Договор/ без условие 04.02.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
40. Милена Христова Цветкова Договор/ без условие 04.02.2021г. 30 000.00 лв. Декларация
41. Иван Руменов Ганев Договор/ без условие 05.02.2021г 3 000.00 лв. Декларация
42. Пламен Иванов Данаилов Договор/ без условие 05.02.2021г. 8 500.00 лв. Декларация
43. Андрей Николаев Михайлов Договор/ без условие 08.02.2021г. 9 200.00 лв. Декларация
44. Илиян Димчев Хараланов VPOS/ без условие 09.02.2021г. 1 000.00 лв. Декларация
45. Димитър Кирилов Курдов VPOS/ без условие 09.02.2021г. 50.00 лв.
46. Петър Младенов Петров Договор/ без условие 11.02.2021г. 1 000.00 лв. Декларация
47. Мирослава Красимирова Колева б.превод/ без условие 12.02.2021г. 500.00 лв. Декларация...
48. Биляна Костова б.превод/ без условие 15.02.2021г. 322,28 лв.
49. Тодор Георгиев Иванов VPOS/ без условие 15.02.2021г. 500.00 лв.
50. Милен Митков Петров VPOS/ без условие 15.02.2021г. 118.00 лв.
51. Цветомир Альошев Янев VPOS/ без условие 15.02.2021г. 20.00 лв.
52. Денис Огнянов Маринов VPOS/ без условие 16.02.2021г. 10.00 лв.
53. Станислав Светлозаров Балабанов Договор/ без условие 16.02.2021г. 1 000.00 лв. Декларация
54. Боян Митков Хлебаров VPOS/ без условие 17.02.2021г. 500.00 лв.
55. Георги Петков Йорданов Договор/ без условие 18.02.2021г. 1 350.00 лв. Декларация
56. Чавдар Дойчинов Дойчино VPOS/ без условие 19.02.2021г. 500.00 лв.
57. Мирослава Красимирова Колева Договор/ без условие 19.02.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
58. Владимир Стоянов Русев Договор/ без условие 22.02.2021г. 2 000.00 лв. Декларация
59. Красимир Димитров Милков 22.02.2021г. 650.00 лв.
60. Станислава Иванова Стефанова 22.02.2021г. 650.00 лв.
61. Стефан Иванов Костов 24.02.2021г. 650.00 лв.
62. Владимир Георгиев Трендафилов 26.02.2021г. 650.00 лв.
63. Надя Иванова Казанджиева VPOS/ без условие 24.02.2021г. 100.00 лв.
64. Михаил Герасимов Герасимов 24.02.2021г. 650.00 лв.
65. Деан Георгиев Димитров 24.02.2021г. 650.00 лв.
66. Красимир Генчев Славов 26.02.2021г. 650.00 лв.
67. Преслав Семов Хаджицанев VPOS/ без условие 26.02.2021г. 100.00 лв.
68. Павлин Октавиянов Урсов VPOS/ без условие 26.02.2021г. 200.00 лв.
69. Радка Николова Филипова VPOS/ без условие 27.02.2021г. 20.00 лв.
70. Виктор Иванов Иванов 01.03.2021г. 650.00 лв.
71. Радостин Желев Радев 01.03.2021г. 650.00 лв.
72. Димитър Христов Петков 01.03.2021г. 650.00 лв.
73. Калоян Руменов Петров Договор/ без условие 01.03.2021г. 1000.00 лв. Декларация
74. Ралин Яниславов Косев VPOS/ без условие 02.03.2021г. 10.00 лв.
75. Петра Русенова Йорданова VPOS/ без условие 05.03.2021г. 10.00 лв.
76. Живка Михалева Железова 05.03.2021г. 600.00 лв.
77. Евгени Маргаритов Димитров Договор/ без условие 05.03.2021г. 5 500.00 лв. Декларация
78. Владимир Стоянов Русев Договор/ без условие 08.03.2021г. 1000.00 лв.
79. Георги Станчев Георгиев Договор/ без условие 08.03.2021г. 2330.00 лв. Декларация
80. Ася Тодорова Тодорова Договор/ без условие 08.03.2021г. 2000.00 лв. Декларация
81. Йордан Минчев Гинев Договор/ без условие 08.03.2021г. 15 000.00 лв. Декларация
82. Станислав Стоилов Йорданов Договор/ без условие 08.03.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
83. Иван Димов Иванов 10.03.2021г. 360.00 лв.
84. Кристиан Красимиров Казълев Б.превод/ без условие 11.03.2021г. 20.00 лв.
85. Кристиана Стоянова Колева Б.превод/ без условие 22.03.2021г. 3.00 лв.
86. 23.03.2021г. 1000.00 лв.
87. Димитър Иванов Данаилов Б.превод/ без условие 25.03.2021г. 500.00 лв.
88. Йордан Стефанов Бъчваров Договор/ без условие 25.03.2021г. 8 500.00 лв. Декларация
89. Васил Йорданов Георгиев Договор/ без условие 29.03.2021г. 7 200.00 лв. Декларация
90. Станислав Викторов Стоянов Договор/ без условие 29.03.2021г. 8 900.00 лв. Декларация
91. Венцислав Борисов Ненов Б.превод/ без условие 31.03.2021г. 200.00 лв.
92. Даниел Нинов Йорданов Б.превод/ без условие 01.04.2021г. 100.00 лв.
93. Любомир Любенов Дянков Б.превод/ без условие 02.04.2021г. 100.00 лв.
94. Георги Божидаров Димитров Б.превод/ без условие 05.04.2021г. 30.00 лв.
95. Александър Иванов Манолов Б.превод/ без условие 05.04.2021г. 10.00 лв.
96. Невенка Димитрова Аладжова Б.превод/ без условие 07.04.2021г. 50.00 лв.
97. Георги Борисов Даскалов Б.превод/ без условие 09.04.2021г. 50.00 лв.
98. Петьо Асенов Трифонов Договор/ без условие 13.04.2021г. 1 500.00 лв.
99. Антон Йорданов Адамов Договор/ без условие 13.04.2021г. 5 500.00 лв. Декларация
100. Любомир Антонов Каримански Договор/ без условие 14.04.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
101. Петър Иванов Крумов Б.превод/ без условие 23.04.2021г. 550.00 лв.
102. Любомир Любенов Дянков Б.превод/ без условие 25.05.2021г. 100.00 лв.
103. Катерина Методиева Венева Б.превод/ без условие 26.05.2021г. 200.00 лв.
104. Кирил Борисов Найденов Договр/ без условие 26.05.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
105. Антоанета Стоянова Борисова Договр/ без условие 26.05.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
106. Стоян Петков Алексиев Договр/ без условие 26.05.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
107. Кристиан Емилов Ненов Договр/ без условие 28.05.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
108. Антоанета Божидарова Стефанова Договр/ без условие 04.06.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
109. Светлана Стоянова Найденова Договр/ без условие 04.06.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
110. Цветанка Йорданова Алексиева Договр/ без условие 04.06.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
111. Валентина Кирилова Тодорова Договр/ без условие 04.06.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
112. Десислава Йорданова Маркова Договр/ без условие 04.06.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
113. Красимир Димитров Милков 05.06.2021г. 600.00 лв.
114. Владимир Георгиев Трендафилов 06.06.2021г. 600.00 лв.
115. Станислава Иванова Стефанова 08.06.2021г. 560.00 лв.
116. Живко Желев Желев Договр/ без условие 08.06.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
117. Здравко Данаилов Данаилов Б.превод/ без условие 09.06.2021г. 600.00 лв.
118. Кристиан Кирилов Найденов Договор/ без условие 14.06.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
119. Иванка Михайлова Димитрова Договор/ без условие 21.06.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
120. Пенчо Георгиев Пенчев Договор/ без условие 21.06.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
121. Иванка Михайлова Димитрова Договор/ без условие 22.06.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
122. Пенчо Георгиев Пенчев Договор/ без условие 22.06.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
123. Любомир Любенов Дянков Б.превод/ без условие 24.06.2021г. 100.00 лв.
124. Петър Иванов Крумов Б.превод/ без условие 25.06.2021г. 500.00 лв.
125. Хелмут Клаус Панитц Договор/ без условие 28.06.2021г. 5 000.00 лв. Декларация
126. Надя Стойкова Райновска б.превод/ без условие 05.07.2021г. 200.00 лв.
127. Александър Викторов Рашев Договор/ без условие 03.09.2021г. 1 000.00 лв. Декларация
128. Денис Огнянов Маринов б.превод/ без условие 06.10.2021г. 10.00 лв.
129. Тотьо Тотев б.превод/ без условие 08.10.2021г. 50.00 лв.
130. Цецка Стефанова Илиева б.превод/ без условие 08.11.2021г. 50.00 лв.
131. Виктория Димитрова Василева Договор/ без условие 10.11.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
132. Ясен Симеонов б.превод/ без условие 11.11.2021г. 500.00 лв.
133. Валентин Монов б.превод/ без условие 11.11.2021г. 51.00 лв.
134. Андрей Николаев Михайлов Договор/ без условие 15.11.2021г. 10 000.00 лв. Декларация
№ по ред Контрагент/ Дарител Основание/ Цел на дарението №/ Дата Сума Декларация
135. Таня Пламенова Тимева Договор/ без условие 29.08.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
136. Александър Атанасов Александров договор/без условие 31.08.2022г. 10 000.00 лв. Декларация
137. Драгомир Стефанов Петров Договор/без условие 31.08.2022г. 10 000.00 лв. Декларация
138. Димитър Иванов Данаилов Догоров/без условие 31.08.2022г. 30 000.00 лв. Декларация
139. Александър николов Вълчев Договор/ без условие 31.08.2022г. 3 000.00 лв. Декларация
140. Филип Маринов Станев Договор /без условие 31.08.2022г. 2 000.00 лв. Декларация
141. Станислав Светозаров Балабанов Договор/ без условие 31.08.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
142. Виктор Александров Рашев Договор/ без условие 01.09.2022г. 10 000.00 лв. Декларация
143. Мирослав Валериев Кюпов Договор/без условие 01.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
144. Йосиф Атанасов Манев Договор/ без условие 01.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
145. Иван Руменов Клисурски Договор/ без условие 01.09.2022г. 10 000.00 лв. Декларация
146. Маргаритка Илчова Илиева Договор/ без условие 02.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация...
147. Пламен Иванов Данаилов Договор/ без условие 05.09.2022г. 20 000.00 лв. Декларация
148. Радослав Николов Бойчев Договор/без условие 05.09.2022г. 1 200.00 лв. Декларация
149. Дилян Господинов Господинов Договор/ без условие 05.09.2022г. 4 560.00 лв. Декларация
150. Цветомира Павлова Борисова Договор/ без условие 05.09.2022г. 960.00 лв.
151. Йордан Цветанов Табаков Договор/без условие 05.09.2022г. 9 300.00 лв. Декларация
152. Елена Митрофановна Иванова Договор/ без условие 05.09.2022г. 9 500.00 лв. Декларация
153. Мариела Лулчева Иванова Договор/ без условие 05.09.2022г. 30 000.00 лв. Декларация
154. Гергана Славчева Абаджиева Договор/без условие 05.09.2022г. 9 200.00 лв. Декларация
155. Десислава Йорданова Маркова Договор/без условие 05.09.2022г. 9 500.00 лв. Декларация
156. Йордан Васков Харизанов Договор/без условие 05.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
157. Васко Иванов Харизанов Договор/без условие 05.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
158. Симеон Стоянов Атанасов Договор/без условие 05.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
159. Димитър Николов Милев Договор/без условие 05.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
160. Станислав Иванов Богдански б.превод/ без условие 06.09.2022г. 600.00 лв.
161. Татяна Агоп Нахабедян Минчева Договор/без условие 07.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
162. Тихомир Гочев Тенев Договор/ без условие 07.09.2022г. 4 000.00 лв. Декларация
163. Деница Ненова Славова Договор/ без условие 07.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация...
164. Иван Йорданов Кирилов Договор/без условие 07.09.2022г. 10 000.00 лв. Декларация
165. Йордан Василев Ангелов б.превод/ без условие 07.09.2022г. 650.00 лв. Декларация
166. Ралица Петрова Маджарова Договор/ без условие 07.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
167. Галина Никлаева Георгиева Договор/ без условие 07.09.2022г. 1 660.00 лв. Декларация
168. Мария Григорова Господинова Договор/ без условие 07.09.2022г. 1 350.00 лв. Декларация
169. Кирил Веселинов Вичев Договор/ без условие 07.09.2022г. 2 000.00 лв. Декларация
170. Станимир Донков Николов Договор/без условие 08.09.2022г. 3 000.00 лв. Декларация
171. Атанаска Иванова Ангелова б.превод/ без условие 08.09.2022г. 650.00 лв.
172. Весела Илчева Ангелова б.превод/ без условие 08.09.2022г. 650.00 лв. Декларация
173. Манол Николов Манолов Договор/ без условие 09.09.2022г. 2 500.00 лв. Декларация
174. Лъчезар Иванов Бакърджиев Договор/ без условие 09.09.2022г. 2 500.00 лв. Декларация
175. Юлия Георгиева Чортленева Договор/ без условие 09.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
176. Симеон Иванов Райков Договор/ без условие 09.09.2022г. 2 500.00 лв. Декларация
177. Янко Григоров Велев Договор/ без условие 09.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
178. Ради Минчев Иванов Договор/ без условие 09.09.2022г. 2 500.00 лв. Декларация
179. Теодора Росенова Кирилова Договор/ без условие 09.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
180. Димитър Добромиров Спасов Договор/ без условие 09.09.2022г. 1 500.00 лв. Декларация
181. Константин Георгиев Христович Договор/ без условие 09.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация...
182. Красимир Константинов Христович Договор/ без условие 09.09.2022г. 9 000.00лв. Декларация
183. Димитър Илиев Данчев Договор/ без условие 09.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
184. Снежанка Райчова Траянска б.превод/ без условие 10.09.2022г. 360.00 лв.
185. Венцислав Михайлов Асенов Договор/ без условие 12.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
186. Георги Асенов Горанов б.превод/ без условие 12.09.2022г. 500.00 лв.
187. Александър Красимиров Шарков Договор/ без условие 12.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
188. Тихомир Гочев Тенев б.превод/ без условие 12.09.2022г. 100.00 лв.
189. Павела Василева Митова Договор/ без условие 12.09.2022г. 1 383.20 лв. Декларация
190. Петър Христов Димитров Договор/ без условие 12.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
191. София Карменова Балинова Договор/ без условие 12.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
192. Алекси Томов Иванов Договор/ без условие 12.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
193. Славчо Николаев Славчев Договор/без условие 12.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
194. Маргарита Никифорова Маркова Договор/ без условие 12.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
195. Александър Благовестов Тодоров Договор/ без условие 12.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
196. Милен Пламенов Милчев Договор/ без условие 13.09.2022г. 1 500.00 лв. Декларация
197. Асен Миленов Кехайов б.превод/ без условие 13.09.2022г. 500.00 лв.
198. Ани Георгиева Йосифова Договор/ без условие 13.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
199. Валентина Кирилова Тодорова Договор/ без условие 13.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
200. Григорина Григорова Михайлова б.превод/ без условие 14.09.2022г. 200.00 лв.
201. Костадин Асенов Горанов б.превод/ без условие 14.09.2022г. 500.00 лв.
202. Пламен Иванов Данаилов Договор/ без условие 14.09.2022г. 5 500.00 лв. Декларация
203. Илиана Николаева Маринова Договор/ без условие 19.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
204. Деяна Тенчева Николова Договор/ без условие 19.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
205. Цветомира Павлова Борисова Договор/ без условие 21.09.2022г. 720.00 лв.
206. Мартин Красимиров Воденичаров Договор/ без условие 21.09.2022г. 1 200.00 лв. Декларация
207. Деяна Тенчева Николова б.превод/ без условие 23.09.2022г. 330.00 лв. Декларация
208. Пламен Николаев Михайлов Договор/ без условие 26.09.2022г. 1 400.00 лв. Декларация
209. Владимир Красимиров Тимев б.превод/ без условие 26.09.2022г. 552.00 лв.
210. Милен Атанасов Георгиев б.превод/без условие 26.09.2022г. 360.00 лв.
211. Станислав Иванов Богдански б.превод/ без условие 26.09.2022г. 600.00 лв. Декларация
212. Атанас Петров Петров Договор/ без условие 27.09.2022г. 1000.00 лв. Декларация
213. Моника Валериева Миланова б.превод/ без условие 28.09.2022г. 360.00 лв. Декларация
214. Милен Пламенов Милчев б.превод/ без условие 30.09.2022 660.00 лв. Декларация
215. Райна Костантинова Евтимова Договор/ без условие 30.09.2022г. 1 800.00 лв. Декларация
№ по ред Контрагент/ Дарител Основание/ Цел на дарението №/ Дата Сума Декларация
216. Станислав Иванов Богдански Договор/ без условие 27.02.2023г. 2464.35 лв. Декларация
217. Иван Петков Иванов Договор/ без условие 02.03.2023г. 700.00 лв.
218. Ирена Димитрова Димитрова Договор/ без условие 03.03.2023г. 500.00 лв.
219. Боян Митков Хлебаров Договор/ без условие 09.03.2023г. 1 100.00 лв. Декларация
220. Петьо Пламенов Ценов Договор/ без условие 13.03.2023г. 200.00 лв.
221. Моника Валериева Миланова Договор/ без условие 14.03.2023г. 418.00 лв.
222. Петьо Пламенов Ценов Договор/ без условие 15.03.2023г. 420.00 лв.
223. Васил Атанасов Петлешков Договор/ без условие 20.03.2023г. 430.00 лв.
224. Ирена Димитрова Димитрова Договор/ без условие 21.03.2023г. 300.00 лв.
225. Станислав Иванов Богдански Договор/ без условие 23.03.2023г. 72.00 лв.
226. Ивайло Симеонов Костадинов Договор/ без условие 24.03.2023г. 1100.00 лв. Декларация
227. Пламен Николаев Михайлов Договор/ без условие 28.03.2023г. 72.00 лв.
228. Цветелина Николаева Георгиева Договор/ без условие 29.03.2023г. 225.00 лв.
229. Ивайло Ванев Вълчев Договор/ без условие 30.03.2023г. 2400.00 лв. Декларация
230. Моника Валериева Миланова Договор/ без условие 30.03.2023г. 120.00 лв.
231. Станимир Донков Николов Договор/ без условие 31.03.2023г. 600.00 лв.
232. Красимир Стоилов Узунов Договор/ без условие 31.03.2023г. 50.00 лв.