Дарения

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР, СЪГЛ. Т.9 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ПП „ИТН“ ДАРИТЕЛИ по чл.23, ал.1, т.3 и т.4, във връзка счл.29, ал.2 от ЗПП

№ по ред Контрагент/ Дарител Основание/ Цел на дарението №/ Дата Сума
1. Радостин Петев Василев Договор/без условие 21.08.2020г. 6 500.00 лв.
2. Стефан Стоянов Георгиев Договор/ без условие 03.09.2020г. 1 000.00 лв.
3. Рамадан Осман Парапан б.превод/без условие 08.09.2020г. 500.00 лв.
4. Мирослав Огнемиров Колев б.превод/без условие 11.09.2020г. 100.00 лв.
5. Цецка Стефанова Илиева б.превод/без условие 12.10.2020г. 100.00 лв.
6. М.А. Рамадан б.превод/ без условие 10.11.2020г. 55.00 EUR
7. Иван Любенов Иванов VPOS/без условие 11.11.2020г. 3.00 лв.
8. Иван Любенов Иванов VPOS/ без условие 12.11.2020г. 1.00 лв.
9. Радостин Петев Василев Договор/ без условие 15.11.2020г 2 000.00 лв.
10. Емилия Йосифова Шишкова б.превод/ без условие 16.11.2020г. 150.00 лв.
11. Иван Любенов Иванов VPOS/без условие 17.11.2020г. 3.00 лв.
12. Димитър Минчев Славейков VPOS/ без условие 18.12.2020г. 20.00 лв.
13. Емил Костадинов Сарафов VPOS/ без условие 04.01.2021г 120.00 лв.
14. Владимир Стоянов Русев Договор/ без условие 05.01.2021г. 2 000.00 лв.
15. Красимир Димитров Димитров б.превод/ без условие 08.01.2021г. 70.00 лв.
16. Кирил Бориславов Терзийски VPOS/без условие 08.01.2021г 100.00 лв.
17. Светлин Костов Стоянов Договор/ без условие 11.01.2021г. 2 000.00 лв.
18. Иван Иванов Братоев VPOS/ без условие 13.01.2021г. 50.00 лв.
19. Цветан Милчов Григоров VPOS/без условие 13.01.2021г. 10.00 лв.
20. Николай Георгиев Златарски Договор/ без условие 14.01.2021г. 5 000.00 лв.
21. Веселина Павлова Христова VPOS/ без условие 15.01.2021г. 100.00 лв.
22. Кристиян Димитров Чернев VPOS/без условие 18.01.2021г. 50.00 лв.
23. Тодор Георгиев Иванов VPOS/без условие 20.01.2021г. 500.00 лв.
24. Ивайло Боянов Николов VPOS/без условие 21.01.2021г. 25.00 лв.
25. Николай Георгиев Златарски Договор/без условие 22.01.2021г. 5 000.00 лв.
26. Боян Митков Хлебаров VPOS/без условие 22.01.2021г. 500.00 лв.
27. Катерина Павлова Стоичкова VPOS/без условие 24.01.2021г. 100.00 лв.
28. Мони- 99 ЕООД Договор/ без условие 28.01.2021г. 500.00 лв.
29. Калин Георгиев Стойков VPOS/без условие 29.01.2021г. 20.00 лв.
30. Венцислав Димитров Цветин Договор/ без условие 29.01.2021г 1 000.00 лв.
31. Владимир Стоянов Русев Договор/ без условие 01.02.2021г. 2 000.00 лв.
32. Елена Тачева Тачева VPOS/без условие 01.02.2021г. 20.00 лв.
33. Кирил Сашев Симеонов Договор/ без условие 03.02.2021г. 15 000.00 лв.
34. Александър Николов Вълчев Договор/ без условие 03.02.2021г. 3 000.00 лв.
35. Филип Маринов Станев Договор/ без условие 03.02.2021г. 2 000.00 лв.
36. Драгомир Стефанов Петров Договор/ без условие 03.02.2021г. 2 000.00 лв.
37. Тошко Йорданов Хаджитодоров Договор/ без условие 03.02.2021г. 3 000.00 лв.
38. Таня Иванова Иванова VPOS/без условие 04.02.2021г. 110.00 лв.
39. Росен Стойчев Михайлов б.превод/ без условие 04.02.2021г. 500.00 лв.
40. Дилян Господинов Господинов Договор/ без условие 04.02.2021г. 8 500.00 лв.
41. Димитър Василев Пачеджиев Договор/ без условие 04.02.2021г. 5 000.00 лв.
42. Милена Христова Цветкова Договор/ без условие 04.02.2021г. 30 000.00 лв.
43. Иван Руменов Ганев Договор/ без условие 05.02.2021г 3 000.00 лв.
44. Пламен Иванов Данаилов Договор/ без условие 05.02.2021г. 8 500.00 лв.
45. Андрей Николаев Михайлов Договор/ без условие 08.02.2021г. 9 200.00 лв.
46. Илиян Димчев Хараланов VPOS/ без условие 09.02.2021г. 1 000.00 лв.
47. Димитър Кирилов Курдов VPOS/ без условие 09.02.2021г. 50.00 лв.
48. Петър Младенов Петров Договор/ без условие 11.02.2021г. 1 000.00 лв.
49. Мирослава Красимирова Колева б.превод/ без условие 12.02.2021г. 500.00 лв.
50. Тодор Георгиев Иванов VPOS/ без условие 15.02.2021г. 500.00 лв.
51. Милен Митков Петров VPOS/ без условие 15.02.2021г. 118.00 лв.
52. Цветомир Альошев Янев VPOS/ без условие 15.02.2021г. 20.00 лв.
53. Денис Огнянов Маринов VPOS/ без условие 16.02.2021г. 10.00 лв.
54. Станислав Светлозаров Балабанов Договор/ без условие 16.02.2021г. 1 000.00 лв.
55. Боян Митков Хлебаров VPOS/ без условие 17.02.2021г. 500.00 лв.
56. Георги Петков Йорданов Договор/ без условие 18.02.2021г. 1 350.00 лв.
57. Чавдар Дойчинов Дойчино VPOS/ без условие 19.02.2021г. 500.00 лв.
58. Мирослава Красимирова Колева Договор/ без условие 19.02.2021г. 10 000.00 лв.
59. Владимир Стоянов Русев Договор/ без условие 22.02.2021г. 2 000.00 лв.
60. Надя Иванова Казанджиева VPOS/ без условие 24.02.2021г. 100.00 лв.
61. Преслав Семов Хаджицанев VPOS/ без условие 26.02.2021г. 100.00 лв.
62. Павлин Октавиянов Урсов VPOS/ без условие 26.02.2021г. 200.00 лв.
63. Радка Николова Филипова VPOS/ без условие 27.02.2021г. 20.00 лв.

Решаващият
глас си ТИ