Дарения 2020г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР, СЪГЛ. Т.9 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ПП „ИТН“ ДАРИТЕЛИ по чл.23, ал.1, т.3 и т.4, във връзка счл.29, ал.2 от ЗПП

№ по ред Контрагент/ Дарител Основание/ Цел на дарението №/ Дата Сума Декларация
1. Стефан Стоянов Георгиев Договор/ без условие 03.09.2020г. 1 000.00 лв.
2. Рамадан Осман Парапан б.превод/без условие 08.09.2020г. 500.00 лв.
3. Мирослав Огнемиров Колев б.превод/без условие 11.09.2020г. 100.00 лв.
4. Цецка Стефанова Илиева б.превод/без условие 12.10.2020г. 100.00 лв.
5. М.А. Рамадан б.превод/ без условие 10.11.2020г. 55.00 EUR
6. Иван Любенов Иванов VPOS/без условие 11.11.2020г. 5.00 лв.
7. Иван Любенов Иванов VPOS/ без условие 12.11.2020г. 1.00 лв.
8. Емилия Йосифова Шишкова б.превод/ без условие 16.11.2020г. 150.00 лв.
9. Иван Любенов Иванов VPOS/без условие 17.11.2020г. 3.00 лв.
10. Димитър Минчев Славейков VPOS/ без условие 18.12.2020г. 20.00 лв.