Дарения 2022г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР, СЪГЛ. Т.9 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ПП „ИТН“ ДАРИТЕЛИ по чл.23, ал.1, т.3 и т.4, във връзка счл.29, ал.2 от ЗПП

№ по ред Контрагент/ Дарител Основание/ Цел на дарението №/ Дата Сума Декларация
135. Таня Пламенова Тимева Договор/ без условие 29.08.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
136. Александър Атанасов Александров договор/без условие 31.08.2022г. 10 000.00 лв. Декларация
137. Драгомир Стефанов Петров Договор/без условие 31.08.2022г. 10 000.00 лв. Декларация
138. Димитър Иванов Данаилов Догоров/без условие 31.08.2022г. 30 000.00 лв. Декларация
139. Александър николов Вълчев Договор/ без условие 31.08.2022г. 3 000.00 лв. Декларация
140. Филип Маринов Станев Договор /без условие 31.08.2022г. 2 000.00 лв. Декларация
141. Станислав Светозаров Балабанов Договор/ без условие 31.08.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
142. Виктор Александров Рашев Договор/ без условие 01.09.2022г. 10 000.00 лв. Декларация
143. Мирослав Валериев Кюпов Договор/без условие 01.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
144. Йосиф Атанасов Манев Договор/ без условие 01.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
145. Иван Руменов Клисурски Договор/ без условие 01.09.2022г. 10 000.00 лв. Декларация
146. Маргаритка Илчова Илиева Договор/ без условие 02.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация...
147. Пламен Иванов Данаилов Договор/ без условие 05.09.2022г. 20 000.00 лв. Декларация
148. Радослав Николов Бойчев Договор/без условие 05.09.2022г. 1 200.00 лв. Декларация
149. Дилян Господинов Господинов Договор/ без условие 05.09.2022г. 4 560.00 лв. Декларация
150. Цветомира Павлова Борисова Договор/ без условие 05.09.2022г. 960.00 лв.
151. Йордан Цветанов Табаков Договор/без условие 05.09.2022г. 9 300.00 лв. Декларация
152. Елена Митрофановна Иванова Договор/ без условие 05.09.2022г. 9 500.00 лв. Декларация
153. Мариела Лулчева Иванова Договор/ без условие 05.09.2022г. 30 000.00 лв. Декларация
154. Гергана Славчева Абаджиева Договор/без условие 05.09.2022г. 9 200.00 лв. Декларация
155. Десислава Йорданова Маркова Договор/без условие 05.09.2022г. 9 500.00 лв. Декларация
156. Йордан Васков Харизанов Договор/без условие 05.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
157. Васко Иванов Харизанов Договор/без условие 05.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
158. Симеон Стоянов Атанасов Договор/без условие 05.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
159. Димитър Николов Милев Договор/без условие 05.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
160. Станислав Иванов Богдански б.превод/ без условие 06.09.2022г. 600.00 лв.
161. Татяна Агоп Нахабедян Минчева Договор/без условие 07.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
162. Тихомир Гочев Тенев Договор/ без условие 07.09.2022г. 4 000.00 лв. Декларация
163. Деница Ненова Славова Договор/ без условие 07.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация...
164. Иван Йорданов Кирилов Договор/без условие 07.09.2022г. 10 000.00 лв. Декларация
165. Йордан Василев Ангелов б.превод/ без условие 07.09.2022г. 650.00 лв. Декларация
166. Ралица Петрова Маджарова Договор/ без условие 07.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
167. Галина Никлаева Георгиева Договор/ без условие 07.09.2022г. 1 660.00 лв. Декларация
168. Мария Григорова Господинова Договор/ без условие 07.09.2022г. 1 350.00 лв. Декларация
169. Кирил Веселинов Вичев Договор/ без условие 07.09.2022г. 2 000.00 лв. Декларация
170. Станимир Донков Николов Договор/без условие 08.09.2022г. 3 000.00 лв. Декларация
171. Атанаска Иванова Ангелова б.превод/ без условие 08.09.2022г. 650.00 лв.
172. Весела Илчева Ангелова б.превод/ без условие 08.09.2022г. 650.00 лв. Декларация
173. Манол Николов Манолов Договор/ без условие 09.09.2022г. 2 500.00 лв. Декларация
174. Лъчезар Иванов Бакърджиев Договор/ без условие 09.09.2022г. 2 500.00 лв. Декларация
175. Юлия Георгиева Чортленева Договор/ без условие 09.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
176. Симеон Иванов Райков Договор/ без условие 09.09.2022г. 2 500.00 лв. Декларация
177. Янко Григоров Велев Договор/ без условие 09.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
178. Ради Минчев Иванов Договор/ без условие 09.09.2022г. 2 500.00 лв. Декларация
179. Теодора Росенова Кирилова Договор/ без условие 09.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
180. Димитър Добромиров Спасов Договор/ без условие 09.09.2022г. 1 500.00 лв. Декларация
181. Константин Георгиев Христович Договор/ без условие 09.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация...
182. Красимир Константинов Христович Договор/ без условие 09.09.2022г. 9 000.00лв. Декларация
183. Димитър Илиев Данчев Договор/ без условие 09.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
184. Снежанка Райчова Траянска б.превод/ без условие 10.09.2022г. 360.00 лв.
185. Венцислав Михайлов Асенов Договор/ без условие 12.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
186. Георги Асенов Горанов б.превод/ без условие 12.09.2022г. 500.00 лв.
187. Александър Красимиров Шарков Договор/ без условие 12.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
188. Тихомир Гочев Тенев б.превод/ без условие 12.09.2022г. 100.00 лв.
189. Павела Василева Митова Договор/ без условие 12.09.2022г. 1 383.20 лв. Декларация
190. Петър Христов Димитров Договор/ без условие 12.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
191. София Карменова Балинова Договор/ без условие 12.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
192. Алекси Томов Иванов Договор/ без условие 12.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
193. Славчо Николаев Славчев Договор/без условие 12.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
194. Маргарита Никифорова Маркова Договор/ без условие 12.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
195. Александър Благовестов Тодоров Договор/ без условие 12.09.2022г. 5 000.00 лв. Декларация
196. Милен Пламенов Милчев Договор/ без условие 13.09.2022г. 1 500.00 лв. Декларация
197. Асен Миленов Кехайов б.превод/ без условие 13.09.2022г. 500.00 лв.
198. Ани Георгиева Йосифова Договор/ без условие 13.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
199. Валентина Кирилова Тодорова Договор/ без условие 13.09.2022г. 9 000.00 лв. Декларация
200. Григорина Григорова Михайлова б.превод/ без условие 14.09.2022г. 200.00 лв.
201. Костадин Асенов Горанов б.превод/ без условие 14.09.2022г. 500.00 лв.
202. Пламен Иванов Данаилов Договор/ без условие 14.09.2022г. 5 500.00 лв. Декларация
203. Илиана Николаева Маринова Договор/ без условие 19.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
204. Деяна Тенчева Николова Договор/ без условие 19.09.2022г. 1 000.00 лв. Декларация
205. Цветомира Павлова Борисова Договор/ без условие 21.09.2022г. 720.00 лв.
206. Мартин Красимиров Воденичаров Договор/ без условие 21.09.2022г. 1 200.00 лв. Декларация
207. Деяна Тенчева Николова б.превод/ без условие 23.09.2022г. 330.00 лв. Декларация
208. Пламен Николаев Михайлов Договор/ без условие 26.09.2022г. 1 400.00 лв. Декларация
209. Владимир Красимиров Тимев б.превод/ без условие 26.09.2022г. 552.00 лв.
210. Милен Атанасов Георгиев б.превод/без условие 26.09.2022г. 360.00 лв.
211. Станислав Иванов Богдански б.превод/ без условие 26.09.2022г. 600.00 лв. Декларация
212. Атанас Петров Петров Договор/ без условие 27.09.2022г. 1000.00 лв. Декларация
213. Моника Валериева Миланова б.превод/ без условие 28.09.2022г. 360.00 лв. Декларация
214. Милен Пламенов Милчев б.превод/ без условие 30.09.2022 660.00 лв. Декларация
215. Райна Костантинова Евтимова Договор/ без условие 30.09.2022г. 1 800.00 лв. Декларация
0/5 (0 Reviews)