Дарения 2023г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР, СЪГЛ. Т.9 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ПП „ИТН“ ДАРИТЕЛИ по чл.23, ал.1, т.3 и т.4, във връзка счл.29, ал.2 от ЗПП

№ по ред Контрагент/ Дарител Основание/ Цел на дарението №/ Дата Сума Декларация
227. Станислав Иванов Богдански Договор/ без условие 27.02.2023г. 2464.35 лв. Декларация
228. Иван Петков Иванов Договор/ без условие 02.03.2023г. 700.00 лв.
229. Ирена Димитрова Димитрова Договор/ без условие 03.03.2023г. 500.00 лв.
230. Боян Митков Хлебаров Договор/ без условие 09.03.2023г. 1 100.00 лв. Декларация
231. Петьо Пламенов Ценов Договор/ без условие 13.03.2023г. 200.00 лв.
232. Моника Валериева Миланова Договор/ без условие 14.03.2023г. 418.00 лв.
233. Петьо Пламенов Ценов Договор/ без условие 15.03.2023г. 420.00 лв.
234. Васил Атанасов Петлешков Договор/ без условие 20.03.2023г. 430.00 лв.
235. Ирена Димитрова Димитрова Договор/ без условие 21.03.2023г. 300.00 лв.
236. Станислав Иванов Богдански Договор/ без условие 23.03.2023г. 72.00 лв.
237. Ивайло Симеонов Костадинов Договор/ без условие 24.03.2023г. 1100.00 лв. Декларация
238. Пламен Николаев Михайлов Договор/ без условие 28.03.2023г. 72.00 лв.
239. Цветелина Николаева Георгиева Договор/ без условие 29.03.2023г. 225.00 лв.
240. Ивайло Ванев Вълчев Договор/ без условие 30.03.2023г. 2400.00 лв. Декларация
241. Моника Валериева Миланова Договор/ без условие 30.03.2023г. 120.00 лв.
242. Станимир Донков Николов Договор/ без условие 31.03.2023г. 600.00 лв.
243. Красимир Стоилов Узунов Договор/ без условие 31.03.2023г. 50.00 лв.
244. Ивайло Симеонов Костадинов Договор/ без условие 16.8.2023 3 543,96 лв Декларация
245. Станислав Богдански Договор/ без условие 18.8.2023 974,00 лв Декларация
246. Мария Герова Янева Договор/ без условие 24.08.2023 г. 5 000,00 лв Декларация
247. Станислав Богдански Договор/ без условие 28.8.2023 8 000,00 лв Декларация
248. Богомил Славчев Славов Договор/ без условие 05.9.2023 840,00 лв Декларация
249. Юлиан Георгиев Минчев Договор/ без условие 11.9.2023 1 300,00 лв Декларация
250. Ивайло Димов Димов Договор/ без условие 12.9.2023 1 000,00 лв Декларация
251. Иван Петков Иванов Договор/ без условие 20.9.2023 3 000,00 лв Декларация
252. Станислав Богдански Договор/ без условие 24.9.2023 7 000,00 лв Декларация
253. Димитър Стефанов Станков Договор/ без условие 27.9.2023 1 172,33 лв Декларация
254. Николай Иванов Неделчев Договор/ без условие 27.9.2023 3 100,00 лв Декларация
255. Атанас Петров Договор/ без условие 29.9.2023 500,00 лв Декларация
256. Пламен Иванов Данаилов Договор/ без условие 02.10.2023 5 000,00 лв Декларация
257. Румен Георгиев Стоянов Договор/ без условие 03.10.2023 150,00 лв Декларация
258. Милен Атанасов Георгиев Договор/ без условие 03.10.2023 1 620,00 лв Декларация
259. Стойчо Валентинов Минков Договор/ без условие 03.10.2023 500,00 лв Декларация
260. Георги Леонидов Пинелов Договор/ без условие 03.10.2023 5 150,00 лв Декларация
261. Петьо Пламенов Ценов Договор/ без условие 03.10.2023 2 000,00 лв Декларация
262. Димитър Иванов Данаилов Договор/ без условие 04.10.2023 1 500,00 лв Декларация
263. Александър Божидаров Василев Договор/ без условие 05.10.2023 711,96 лв Декларация
264. Пламен Цанков Стоянов Договор/ без условие 05.10.2023 500,00 лв Декларация
265. Николай Русенов Колев Договор/ без условие 05.10.2023 1 000,00 лв Декларация
266. Димитър Иванов Данаилов Договор/ без условие 09.10.2023 4 000,00 лв Декларация
267. Димитър Стефанов Станков Договор/ без условие 10.10.2023 600,00 лв Декларация
268. Мария Маркова Петракиева Договор/ без условие 10.10.2023 150,00 лв Декларация
269. Велина Иванова Кушелиева Договор/ без условие 10.10.2023 690,00 лв Декларация
270. Анатоли Стефанов Станев Договор/ без условие 10.10.2023 1 500,00 лв Декларация
271. Тодор Георгиев Иванов Договор/ без условие 11.10.2023 1 000,00 лв Декларация
272. Николай Иванов Неделчев Договор/ без условие 11.10.2023 840,00 лв Декларация
273. Момчил Кунчев Иванов Договор/ без условие 12.10.2023 800,00 лв Декларация
274. Андрей Стоянов Андреев Договор/ без условие 13.10.2023 800,00 лв
275. Таня Пламенова Тимева Договор/ без условие 13.10.2023 200,00 лв Декларация
276. Юлиан Георгиев Минчев Договор/ без условие 13.10.2023 1 600,00 лв Декларация
277. Климент Велчев Костов Договор/ без условие 13.10.2023 1 000,00 лв Декларация
278. Милко Димитров Димитров Договор/ без условие 13.10.2023 1 000,00 лв Декларация
279. Георги Валентинов Христов Договор/ без условие 13.10.2023 1 000,00 лв Декларация
280. Борислав Климентов Пешев Договор/ без условие 16.10.2023 350,00 лв Декларация
281. Пламен Иванов Данаилов Договор/ без условие 16.10.2023 2 500,00 лв Декларация
282. Александър Крумов Крумов Договор/ без условие 17.10.2023 250,00 лв Декларация
283. Велина Иванова Кушелиева Договор/ без условие 17.10.2023 700,00 лв Декларация
284. Станимир Донков Николов Договор/ без условие 17.10.2023 744,00 лв Декларация
285. Димитър Стефанов Станков Договор/ без условие 18.10.2023 1 000,00 лв Декларация
286. Петя Танева Димитрова Договор/ без условие 18.10.2023 490,00 лв Декларация
287. Велина Иванова Кушелиева Договор/ без условие 19.10.2023 700,00 лв
288. Десислава Митева Захариева Договор/ без условие 19.10.2023 1 150,00 лв Декларация
289. Николай Милчев Бендурски Договор/ без условие 19.10.2023 300,00 лв Декларация
290. Николай Милчев Бендурски Договор/ без условие 19.10.2023 80,00 лв Декларация
291. Стойко Георгиев Андреев Договор/ без условие 20.10.2023 150,00 лв Декларация
292. Анатоли Стефанов Станев Договор/ без условие 20.10.2023 300,00 лв Декларация
293. Милчо Маринов Бендурски Договор/ без условие 22.10.2023 200,00 лв Декларация
294. Катерина Меодиева Венева Договор/ без условие 23.10.2023 900,00 лв Декларация
295. Йордан Василев Ангелов Договор/ без условие 23.10.2023 500,00 лв Декларация
296. Татяна Агоп Нахабедян Минчева Договор/ без условие 24.10.2023 600,00 лв Декларация
297. Милен Пламенов Милчев Договор/ без условие 26.10.2023 1040,00 лв Декларация
298. Лъчезар Иванов Бакърджиев Договор/ без условие В БРОЙ! 400,00 лв Декларация