Дарения 2023г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР, СЪГЛ. Т.9 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ПП „ИТН“ ДАРИТЕЛИ по чл.23, ал.1, т.3 и т.4, във връзка счл.29, ал.2 от ЗПП

№ по ред Контрагент/ Дарител Основание/ Цел на дарението №/ Дата Сума Декларация
216. Станислав Иванов Богдански Договор/ без условие 27.02.2023г. 2464.35 лв. Декларация
217. Иван Петков Иванов Договор/ без условие 02.03.2023г. 700.00 лв.
218. Ирена Димитрова Димитрова Договор/ без условие 03.03.2023г. 500.00 лв.
219. Боян Митков Хлебаров Договор/ без условие 09.03.2023г. 1 100.00 лв. Декларация
220. Петьо Пламенов Ценов Договор/ без условие 13.03.2023г. 200.00 лв.
221. Моника Валериева Миланова Договор/ без условие 14.03.2023г. 418.00 лв.
222. Петьо Пламенов Ценов Договор/ без условие 15.03.2023г. 420.00 лв.
223. Васил Атанасов Петлешков Договор/ без условие 20.03.2023г. 430.00 лв.
224. Ирена Димитрова Димитрова Договор/ без условие 21.03.2023г. 300.00 лв.
225. Станислав Иванов Богдански Договор/ без условие 23.03.2023г. 72.00 лв.
226. Ивайло Симеонов Костадинов Договор/ без условие 24.03.2023г. 1100.00 лв. Декларация
227. Пламен Николаев Михайлов Договор/ без условие 28.03.2023г. 72.00 лв.
228. Цветелина Николаева Георгиева Договор/ без условие 29.03.2023г. 225.00 лв.
229. Ивайло Ванев Вълчев Договор/ без условие 30.03.2023г. 2400.00 лв. Декларация
230. Моника Валериева Миланова Договор/ без условие 30.03.2023г. 120.00 лв.
231. Станимир Донков Николов Договор/ без условие 31.03.2023г. 600.00 лв.
232. Красимир Стоилов Узунов Договор/ без условие 31.03.2023г. 50.00 лв.
5/5 (1 Review)