Дарения 2024г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР, СЪГЛ. Т.9 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ПП „ИТН“ ДАРИТЕЛИ по чл.23, ал.1, т.3 и т.4, във връзка счл.29, ал.2 от ЗПП

№ по ред Контрагент/ Дарител Основание/ Цел на дарението №/ Дата Сума Декларация
299. Николай Милчев Бендурски Договор/ без условие 20.3.2024 930,00 лв. Декларация
300. Станислав Иванов Богдански Договор/ без условие 09.4.2024 5 000 лв. Декларация
301. Станислав Иванов Богдански Договор/ без условие 17.4.2024 5 000 лв. Декларация
302. Красимир Стоилов Узунов Договор/ без условие 17.4.2024 50 лв. Декларация
303. Пламен Иванов Данаилов Договор/ без условие 17.5.2024 10 000 лв. Декларация
304. Димитър Иванов Данаилов Договор/ без условие 17.5.2024 10 000 лв. Декларация
305. Ивайло Ванев Вълчев Договор/ без условие 20.5.2024 1800 лв. Декларация
306. Димитър Гърдев Договор/ без условие 20.5.2024 1000 лв. Декларация
307. Александър Александров Договор/ без условие 20.5.2024 650 лв. Декларация
308. Петър Николаев Лазаров Договор/ без условие 21.5.2024 5 000 лв. Декларация
309. Георги Бойков Стоянов Договор/ без условие 21.5.2024 5 000 лв. Декларация
310. Калин Калинов Митев Договор/ без условие 21.5.2024 5 000 лв. Декларация
311. Миладин Бойков Стоянов Договор/ без условие 21.5.2024 5 000 лв. Декларация
312. Роза Иванова Петрова Договор/ без условие 21.5.2024 5 000 лв. Декларация
313. Васил Петров Божков Договор/ без условие 21.5.2024 5 000 лв. Декларация
314. Димитър Иванов Данаилов Договор/ без условие 22.5.2024 2 000 лв. Декларация
315. Иван Йорданов Кирилов Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
316. Деница Ненова Славова Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
317. Илия Станков Вълчев Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
318. Андрей Антонов Крайчев Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
319. Георги Станков Вълчев Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
320. Румяна Славова Венева Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
321. Мартин Николов Маринов Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
322. Огнян Николов Маринов Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
323. Емилия Иванова Христова Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
324. Евелина Димитрова Георгиева Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
325. Боян Рафаилов Илиев Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
326. Диана Янкова Иванова Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
327. Десислава Милчева Алексиева Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
328. Емил Веселинов Данев Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
329. Петър Георгиев Тушев Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
330. Кирил Милчев Димчев Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
331. Биляна Георгиева Димитрова Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
332. Стелиан Руменов Йолов Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
333. Елис Гюрсел Хюсеин Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
334. Георги Маринов Баджалов Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
335. Кристина Тодорова Янкова Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
336. Марияна Александрова Петрова Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
337. Кристиян Йорданов Кръстев Договор/ без условие 22.5.2024 5 000 лв. Декларация
338. Андрей Ангелов Стоянов Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
339. Румен Боянов Савчев Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
340. Иван Мирославов Василев Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
341. Александър Андриянов Димитров Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
342. Надежда Грозева Дякова Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
343. Станчо Маринов Ангелов Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
344. Иван Николаев Иванов Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
345. Роберта Димитрова Лепнийска Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
346. Галина Петрова Богданова Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
347. Николай Стоянов Христов Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
348. Красимира Богомилова Костова Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
349. Асен Василев Младенов Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
350. Христо Иванов Янчев Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
351. Тихомир Петров Петров Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
352. Мирослав Костадинов Гамизов Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
353. Валентина Златкова Аврамова Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
354. Недялко Станимиров Статев Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
355. Любомир Иванов Илиев Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
356. Ангел Кирилов Кюпев Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
357. Николай Иванов Тонев Договор/ без условие 23.5.2024 5 000 лв. Декларация
358. Милен Йосифов Врайков Договор/ без условие 24.5.2024 5 000 лв. Декларация
359. Кристина Мариус Кръстева Договор/ без условие 27.5.2024 5 000 лв. Декларация
360. Георги Руменов Сомов Договор/ без условие 27.5.2024 5 000 лв. Декларация
361. Антония Володина Чомполова Договор/ без условие 27.5.2024 5 000 лв. Декларация
362. Катрин Георгиева Сладкарова Договор/ без условие 27.5.2024 5 000 лв. Декларация
363. Елица Димитрова Петрова Договор/ без условие 27.5.2024 5 000 лв. Декларация
364. Ангел Венциславов Танев Договор/ без условие 27.5.2024 5 000 лв. Декларация
365. Никола Маринов Маринов Договор/ без условие 27.5.2024 5 000 лв. Декларация
366. Соня Тодорова Георгиева Договор/ без условие 27.5.2024 5 000 лв. Декларация
367. Георги Владиславов Славов Договор/ без условие 27.5.2024 5 000 лв. Декларация
368. Йордан Крумов Йорданов Договор/ без условие 30.5.2024 150 лв. Декларация
369. Александър Стайков Марков Договор/ без условие 03.06.2024 300 лв. Декларация
370. Ивайло Ванев Вълчев Договор/ без условие 03.06.2024 5000 лв. Декларация
371. Пламен Иванов Данаилов Договор/ без условие 04.06.2024 5000 лв. Декларация
372. Александър Александров Договор/ без условие 06.06.2024 1050 лв. Декларация
373. Димитър Стоянов Гърдев Договор/ без условие 06.06.2024 400 лв. Декларация
374. Иван Кючуков Договор/ без условие 06.06.2024 350 лв. Декларация
375. Милен Пламенов Милчев Договор/ без условие 06.06.2024 2200 лв. Декларация
376. Борислав Климентов Пешев Договор/ без условие 07.06.2024 100 лв. Декларация