Деан Митков

Международен експерт по административна и дигитална трансформация.

Има десетки успешно реализирани проекти по административна, оперативна и дигитална оптимизация и трансформация. Притежава дългогодишен опит в дефиниране на оперативни модели, технологични решения, мениджмънт, бизнес имплементации и стратегическо консултиране. Работил за едни от 100-те най-големи компании на Лондонската стокова борса.
Най-значими проекти:
Миграция на застрахователен доставчик на стойност близо £1 млрд,
Анализиране на оперативния модел на бизнес с активи от близо £2 млрд. и други.

Образование

Международна диплома по бизнес анализ от Британското компютърно общество.
Диплома по мениджмънт на човешките ресурси и психология от университета Портсмът, Англия

Опит

Най-значими проекти:
Миграция на застрахователен доставчик на стойност близо £1 млрд.
Анализиране на оперативния модел на бизнес с активи от близо £2 млрд. и други.

Решаващият
глас си ТИ