Димитър Гърдев

Дипломат, експерт по международни отношения и международна сигурност, Международен секретар на ПП "ИТН"

Професионален опит в дипломацията, международните отношения, основните международни организации, външна политика, политически и икономически анализи, проучвателни доклади. Поддържане на международните връзки и контакти на правителствено и държавно ниво, международните бизнес организации и интернационални компании.

Автор на аналитични статии по въпросите на международните отношения, Европейския съюз и проблемите с международната сигурност и отношения в Черноморския регион, Балканите и региона на Близкия изток. Проблемите на глобалната сигурност и заплахите от международния тероризъм, военните, информационните и хибридните заплахи в международните отношения. Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и политика на сигурност и европейско сътрудничество в областта на отбраната, Постоянно структурирано сътрудничество (PESCO).

Преподавателска практика в Института за политика.

Практически опит в работата на Европейския парламент: подготовка на резолюции и парламентарни доклади на ЕП; анализ на информацията във връзка с дейностите в съответните комисии; изготвяне на аналитични доклади, справки, информационни материали; подготовка на позиции, изказвания и парламентарни питания; поддържане на връзка с институции или органи на ЕС

Образование

Висше
Магистратури по:
Международни икономически отношения
Национална сигурност
Информационна сигурност НСА

Опит