Димо Хътов

Офицер от Резерва на Военноморските сили на РБ, работещ в областта на межрународното морско и автомобилно застраховане и инфраструктура.

Притежаващ управленски и ръководни умения във Военноморските сили - организиране и ръководене на екипажи, бойни части, подразделения и отдели от ВМС. Компетеннции в областите: Сигурност на информацията и Здравословни и безопасни условия на труд, Управление и консултации на Етажна Собственост, Аквизиция и ликвидация на щети в областа на автомобилно и имуществено застраховане, Експертиза в областта на межрународното морско и автомобилно застраховане и инфраструктура.

Образование

Опит

Решаващият
глас си ТИ