Георги Георгиев

Общо Практикуващ Лекар в Глазгоу, Шотландия
Член на Кралския Колеж на ОПЛ

Д-р Георгиев има 15 години опит в една от най-добре организираните и развити до-болнични здравни системи в света – тази на Великобриатния. По време на 4 годишната си специализация е работил Медицина за Възрастни, Спешен Център, Психиатрия и Педиатрия. Ръководи практика с трима лекари, сестра, фармацевт, физиотерапевт и още четирима души административен персонал, грижещи се за 4,200 пациента. Притежава рядък опит и познания в структурирането на доболничната здравна система и обучението на специализанти по Обща Медицина.

Образование

Завършил Медицина в София през 2000 година.
Специализира Обща Медицина в Глазгоу и от 2010 е член на Кралския Колеж на ОПЛ.

Опит

Започнал професионалната си кариера в Детско Отделение към МБАЛ Силистра. Практиката, която ръководи обучава млади лекари бъдещи специалисти по Обща Медицина. Има следдипломна квалификация в семейното планиране и методи за контрацепция.

Решаващият
глас си ТИ