Икономика и финанси

Решаване на демографската криза чрез всички фактори, влияещи върху раждаемостта

Морал и ценности: много млади хора са отвратени от проблемите в държавата – корупция, съдебна система, несправедливост.

Икономически: възможности за високи доходи;

Финансова подкрепа: с акцент подкрепата на млади, образованите семейства;

Образование: осигурен достъп до детски ясли и градини за ВСИЧКИ деца;

Градска среда: паркове, тротоари, площадки на открито.

Политика на ниски данъци и осигуровки за българските граждани и за бизнеса.

Това съответства на политиката ни за ниски бюджетни разходи като % от БВП. Убедени сме, че ниските данъци водят до по-висока данъчна събираемост, „осветляване“ на икономиката; по-голяма свобода за българския бизнес и за предприемачеството; силен ръст на българските и чуждестранните инвестиции.

Стимулиране на инвестициите и предприемачеството чрез създаване на благоприятна среда и свобода за бизнеса.

Предприемачите са богатство за всяка нация. Инвеститорите трябва да бъдат привличани, а не прогонвани. Успелите и предприемчивите трябва да бъдат уважавани и подкрепяни. България трябва да бъде привлекателна за национален и чужд капитал, но най-вече привлекателна за най-ценния капитал на една нация – нейния народ!

Решаващият
глас си ТИ