Илко Стоянов

Юрист, магистър по право

Илко Стоянов има над десет годишен опит в местното самоуправление. Два мандата общински съветник, като напуска общински съвет – Благоевград по собствено желание, след като органът не допуска провеждането на референдум или допитване по обществено значими въпроси за развитието на община Благоевград. През годините натрупва опит в кандидатстването и изпълнението на европейски проекти във всички сфери на обществения живот. Има натрупан опит в изготвянето и изпълнението на общински бюджети. Има над 25 годишен опит в различните сфери на правото, чрез работа в екип в адвокатското дружество, което управлява. Привърженик на тезата за децентрализация и много по-голяма независимост на местната власт от държавната, както и на тезата за постоянно участие на хората в управлението, чрез провеждане на допитвания до тях.

Образование

Магистър „Право“;
Магистър „Национална сигурност – управление при кризи и конфликти“;
Магистър „Здравен мениджмънт“;

Опит

Решаващият
глас си ТИ