Йордан Бъчваров

Завършил Софийски университет със специалност „Хидробиология и опазване на водите“. С течение на времето, от хидробиолог му се налага да се преквалифицира на клетъчен биолог и биохимик, но въпреки успехите, постигнати в тази сфера, мечтата да работи по специалността си, пряко свързана с опазването на природната среда остава жива. Владее говоримо и писмено английски и руски език.

Образование

2013 - Duke University Medical Center - Координатор по интегритет в науката при използване на животински модели към American Association for Laboratory Animal Science (AALAS)
1993 - Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – биолог, MS „Хидробиология и опазване на водите“ с научен ръководител проф.Станой Ковачев и проф.Йордан Узунов.

Опит

Университет Дюк, гр.Дъръм, Сев. Каролина, САЩ;

Решаващият
глас си ТИ