Юлия Чортленева

Носител на почетно отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

2019 – 2020 учебна година - едногодишна професионално-педагогическа специализация. Придобита ІІІ Професионална квалификационна степен – СУ „Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители.
Обучение по темата за Холокоста – Яд Вашем, Йерусалим, организирано от МОН съвместно с Международния център за Холокоста Яд Вашем, Йерусалим, Израел; в Скопие, организирано от МОН съвместно с Мемориален център на Холокоста Скопие, Македония.
Обучение, проведено от TOLI (Благотворителен институт Олга Ленгиел) Ню Йорк и 5 поредни години спечелени мини грантове за работа с ученици по темите за Холокоста и социалната справедливост.
Многократно награждавана на общинско и областно ниво във връзка с Деня на българската просвета 24 май.

Образование

Висше образование – ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
Специалност: История и история и география
Квалификация: специалист историк и учител по история и география
Магистърска програма „Политически мениджмънт и публични политики“ – НБУ – продължаващо обучение.

Опит

Решаващият
глас си ТИ