Иван Хиновски-Енергетика-има такъв народ

Иван Хиновски

Председател на Български енергиен и минен форум

С повече от 45 години стаж в енергетиката с опит в областите научни изследвания, проектиране, енергийни политики, иновации, управление на кризи. Участвал е в управление на проекти за изграждане и пускане в експлоатация на енергийни обекти – АЕЦ, ВЕИ, топлофикационни централи, проекти в областта на енергийната ефективност. Като експерт на МААЕ е бил натоварен със специални мисии в Иран, Бразилия и Япония по теми от развитие на ядрената енергетика. Заемал е редица отговорни държавни и корпоративни длъжности: Член на Държавната пускова комисия на АЕЦ “Козлодуй“ -1993-1982 Изпълнителен директор на НЕК и член на Съвета на директорите 1997-1998 Директор “Ядрена енергетика“ в „Енергопроект“ – 1998-2002 Заместник директор на Съвета на директорите на АЕЦ “Козлодуй“ - 2000-2002 Директор на кредитна линия от 200 млн. евро на ЕБВР за финансиране на проекти за енергийна ефективност в България и региона – 2003-2005 Главен експертен сътрудник по енергетика в 40-тото, 42-то, 43-тото и 44-тото Народно събрание- 2005-2020

Образование

Машинен инженер със специализация ядрена енергетика
Специализирал в областта на енергетиката в САЩ, Канада, Франция, Италия, Япония, МААЕ-Виена.

Опит

Повече от 45 години стаж в енергетиката с опит в областите на научни изследвания

Други специалисти

Любомир Каримански

Съветник по дигитално банкиране и иновативни разплащания към Асоциацията на банките в Люксембург.

Александър Рашев

Магистър по право от Виенски университет Член на Софийска адвокатска колегия