Д-р Иван Александров Лютаков, дм.

Лекар – Гастроентеролог

Иван Лютаков е роден през 1987 г. в град Септември. Той е лекар - гастроентеролог в Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”, София. Асистент към Катедра по Гастроентерология към Медицински Университет София Съосновател на стартираща компания „Capsibo” разработваща капсулна ендоскопия. Има 9 години опит като лекар, защитена дисертация, над 9 статии с импакт фактор и в момента е магистър по здравен мениджмънт. Участвал е в изграждането на иновативно медицинско устройство „Capsibo“ за екстракция на тънкочревно съдържимо чрез не-инвазивен начин. В момента преподава по дисциплината Гастроентеролог в Катедрата по Гастроентерология към Медицинския Университет София.

Образование

Висше образование “Медицина” в МУ-Пловдив.
Придобита специалност по Гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанн – ИСУЛ“ към МУ-София.
Научна степен “Доктор” по Гастроентерология към Медицински Университет София.
В момента магистратура по “Здравен Мениджмънт”.
Придобити сертификати за извършване на абдоминална ехография и гастроинтестинална ендоскопия от МУ-София.

Опит

Специализирал и продължава да работи в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Защитена дисертация в Катедрата по Гастроентерология върху „Микроскопски колит и биомаркери за малабсорбция на жлъчни киселини при пациенти с хронична диария“.

Основният фокус на работа са хронични възпалителни заболявания на червата, инвазивни ендоскопски процедури (полипектомия на дебело черво и стомах), ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, перкутанна гастростома и други инвазивни ендоскопски интервенции. Специализация по Гастроентерология в Австрия и Италия – 6 месеца.

Съосновател на Start-up компания „Capsibo“ (специализирана в разработването на иновативна капсулна ендоскопия за изследване на тънкочревен бактериален свръхрастеж и чревния микробиом).

Решаващият
глас си ТИ