Живка Железова

Магистър по икономика, с над 21 години професионален опит в сферата на икономическите анализи, финанси, счетоводство и данъчни консултации.

Експерт по икономика и финанси.

Образование

Икономически Университет- Варна, Магистър по икономика
УНСС – София, съдебен експерт по финансово- счетоводни експертизи

Опит

Решаващият
глас си ТИ