Йордан Гинев

Експерт в ИТ сектора и индустрията на изнесените услуги

Богат опит в бизнес развитието и управлението на ИТ организации и компании в сектора на изнесените услуги. Мотивиращ, ориентиран към резултатите, със силни управленски и организационни умения, както на ниво компания, така и при взаимоотношенията с клиенти и партньори. Отлични комуникационни умения, утвърдена способност за поемане на ръководни роли, независимо от предизвикателства и опит в реализация на креативни и иновативни решения за постигане на заложените резултати.

Образование

Бакалавър „Национална Спортна Академия“

Семестриално завършена магистърска спепен по информационни технологии от Софийски Университет „Св. Климен Охридски“ и ITIL v 3.0 Foundation допълнителна квалификация

Опит

Над 15 години опит в развитието на ИТ средата и сектора на изнесените услуги с изявени лидерски, екипни, управленски и организационни умения.

Решаващият
глас си ТИ