Красимир Димитров

Доктор по Организация и управление. През последните 21 години работи в компании, развиващи дейностите си в областта на културата и културно-историческо наследство. Придобива богат мениджърски опит, преминавайки през множество управленски нива. В момента заема позиция Директор „Развитие пазари“. Притежава значителен експертен капацитет в разработка на стратегии и политики в области опазване, съхранение и социализация на българското и световно културно-историческото наследство. Участва в работата на редица проекти, в това число и с европейско финансиране, с насоченост управление, съхранение и социализация.

Образование

Бакалавър: Информационни фондове на културно-историческото наследство, СВУБИТ, София
Магистър: Защита на културно-историческото наследство, УниБИТ, София (Златна значка и грамота „Първенец на курса“)
Магистър: Политически мениджмънт; СУ „Св. св. Кл. Охридски“, София
Доктор: Организация и Управление, УниБИТ, София

Опит

Решаващият
глас си ТИ