Доц. д-р Манол Манолов представи основните приоритети на „Има такъв народ“ относно висшето образование и наука на кръгла маса

Доц. д-р Манол Манолов представи основните приоритети на „Има такъв народ“ относно висшето образование и наука на кръгла маса

На 23 март беше проведена кръгла маса, инициирана от Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП).

На срещата присъстваха редица ректори на висши училища в България, както и представители на политическите партии.

Доц. д-р Манол Манолов представи основните приоритети на ПП „Има такъв народ“ относно висшето образование и наука:
– Приоритизиране на финансираните области на изследване спрямо националните интереси. Широко включване на научната общност в разрешаването на национални проблеми с необходимост от висока експертност и научни доказателства.

– Издигане на българската наука на Европейско и световно ниво, чрез развиване на добро стратегическо взаимодействие между бизнес, икономика и висше образование. Оптимизиране на националната карта на висшето образование в посока икономика, бизнес и прогнозиране на пазара на труда.

– Повишаване на качеството на преподаване с включване на критерии, които са относими към учебните програми и лекционни курсове. Оценяване труда на преподавателите, който е насочен към представяне на студентите на най-съвременните и практически насочени открития на науката. Поощряване на съвременните и съответни на съвремието лекционни курсове и учебни програми.

– Делегиране на академичната общност възможността за разработване на стандарти относно работата на бъдещите специалисти, които обучават.

– Стимулиране на интердисциплинарните изследвания и разкриването на такива специалности между различни Висши училища.

– Ограничаване на несправедливите практики за финансиране и осигуряване на равни възможности за всички Висши училища да получават субсидия.

Сподели: