ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Прогресивно увеличение на годишния бюджет за култура, с цел достигане на средните европейски нива на финансиране спрямо БВП. Гарантиран фонд работна заплата и делегиран бюджет за дейност на културните институти в сферата на сценични и музикални изкуства.

2

Атестация на административния състав и финансов одит. Осигуряване на квалифицирани кадри във всички сфери на културата.

3

Създаване на отделна комисия отговаряща за свободата на словото, правата на човека и медийната политика към народното събрание.

4

Нов закон за авторското право и сродните му права, съобразен изцяло с изискванията на ЕС. Закон за меценатството, съвместно с нов закон за даренията на Министерство на правосъдието. Нова методика за прилагане на закона за КИН.

5

Активно взаимодействие между държавните и общински институции с цел оптимизация и координация.

Култура – Национален приоритет

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Финансиране

Достигане на финансирането до мин. 0.7% от БВП. Приоритетна работа по програми за извънбюджетно финансиране. Стимулиране на меценатството в общото финансиране на сектора.

Краткосрочно, в рамките на две години

Кадрова политика

Преразглеждане на механизма за избор на административни кадри в сектора. Допълване на класификатора съгласно КТ за професиите в сферата на културата.

Краткосрочно, в рамките на две години

Закони

Закон за меценатство и закон за авторското право съобразени с изискванията на ЕС. Осъвременяване на закона за читалищата и паметниците на културата.

Краткосрочно, в рамките на две години

Инфраструктура

Дигитализация на материалните активи на МК и оптимизация в управлението на инфраструктурата. Разкриване на нови пространства за култура.

Средносрочно, в рамките на един мандат

Развитие и популяризиране

Създаване на национален културен афиш и туристически календар. Дигитално архивиране и картографиране на всички културни обекти. Процедури по разкриване на нови пространства за култура и археологически обекти.

Средносрочно, в рамките на един мандат

Решаващият
глас си ТИ