Инж.- Маг. Любомил Хаджиниколов

Специалист по проектиране, строителство, финансиране и контрол на транспортни проекти.

Образование

Проектиране на различни типове мостове и пътища, разработване на технически спецификации и документации за инвестиционни проекти, ръководство на мащабни строителни обекти по изграждане на инфраструктурни проекти в Европа, Азия и Африка, организиране и ръководство на проекти с комбинирано международно участие и сложна логистика, съвместна работа с големи инвестиционни фондове по финансиране на значими инфраструктурни проекти, администриране и контролиране на финансовата отчетност на ръководените производствени и фирмени структури.

Опит

Над 45 годишен опит в развитието на транспортни сектори, при прилагането на лидерски опит в тяхното ръководство.

Трудова заетост в БЪЛГАРИЯ (10 год.)

Трудова заетост в БЛИЗКИЯ ИЗТОК (9 год.)

Трудова заетост в БЪЛГАРИЯ (1 год.)

Трудова заетост в ГЕРМАНИЯ (13 год.)

Трудова заетост в УКРАЙНА (5 год.)

Останалата част от работния стаж е свързана с консултантска дейност по изготвяне на инвестиционни проекти за обекти в България и чужбина.

Решаващият
глас си ТИ