Любомир Каримански - Образование - Има такъв народ

Любомир Каримански

Съветник по дигитално банкиране и иновативни разплащания към Асоциацията на банките в Люксембург.

Богат опит в управлението на кредитния и операционен риск. Ефективни комуникационни умения, както на ниво среден мениджмънт, така и постоянен контакт с висшия управленски състав, с цел постигане на поставени краткосрочни и дългосрочни стратегически цели. Вещо прилагане на предприемачески умения, придобити по време на стартиране на бизнес начинания, включително проектиране на успешни и всеобхватни бизнес стратегии и мобилизиране на ресурси за постигане на положителни резултати по проекти. Изключителна гъвкавост, последователност и управленски опит при промяна на процеси и преструктурирания. Нестандартно мислене и рационални похвати при прилагане на различни модели за внедряване на новаторски решения. Лектор по банков мениджмънт, Международен банков институт, София, България

Образование

Executive Master of Business Administration HULT International Business School, London, United Kingdom
Магистър - “Финанси” УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, София

Опит

Над 20 годишен опит в развитието на финансовия сектор и успешно приложен лидерски опит

Други специалисти

Теодора Пенева

Експерт по енергийна бедност и социална политика

Александър Рашев

Магистър по право от Виенски университет Член на Софийска адвокатска колегия