Мая Христова

Вътрешен ИТ одитор

Професионален опит в областта на академичното образование в системата на отбраната. Първенец на випуск „Випуск 2015“ от факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Вътрешен ИТ одитор в международна група, доставчик на финансови услуги и решения в единадесет страни, лидер на пазара в Централна и Югоизточна Европа. Притежава солиден опит в областта на одита на информационните системи и информационните потоци, натрупан като ръководител или член на екипи в множество одитни ангажименти, включително и на групово ниво.

Образование

Магистър по Информационни системи и управление - Технически университет - София Магистър по Мениджмънт на сигурността и отбраната - Военна академия „Георги Стойков Раковски“ Специализации в областите „Банки и финансов бизнес“, „Оръжията на тероризма и защитата от тях“ и „Несмъртоносни оръжия“.

Опит

Притежава солиден опит в областта на одита на информационните системи и информационните потоци, натрупан като ръководител или член на екипи в множество одитни ангажименти, включително и на групово ниво.

Решаващият
глас си ТИ